มี 46 หลักสูตรสังคมศาสตร์และสื่อระดับจากRMIT University (Royal Melbourne Institute of Technology University)

australia

8944

111

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 351

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Advanced Diploma of Interpreting (LOTE-English) - PSP60916

เข้าชม3ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 10 กุมภาพันธ์ 2020, 6 กรกฎาคม 2020

A$12,750.00 (265,521 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Advanced Diploma of Screen and Media - CUA60615

เข้าชม20ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 6 กรกฎาคม 2020

A$22,000.00 (458,154 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Associate Degree in Screen and Media Production

เข้าชม11ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 6 กรกฎาคม 2020

A$29,760.00 (619,758 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Arts (Photography)

เข้าชม58ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020, 20 กรกฎาคม 2020

A$32,640.00 (679,735 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Business (Economics and Finance)

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020, 20 กรกฎาคม 2020

A$34,560.00 (719,719 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Business (Economics and Finance) (Applied)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020, 20 กรกฎาคม 2020

A$34,560.00 (719,719 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Communication (Journalism)

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020, 20 กรกฎาคม 2020

A$31,680.00 (659,742 ฿) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Communication (Media)

เข้าชม10ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 YEARS OR 2.5 YEARS ACCELERATED

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020, 20 กรกฎาคม 2020

A$32,640.00 (679,735 ฿) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Design (Animation and Interactive Media)

เข้าชม11ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020

A$35,520.00 (739,711 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Design (Communication Design)

เข้าชม7ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020

A$35,520.00 (739,711 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Design (Digital Media)

เข้าชม10ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020, 20 กรกฎาคม 2020

A$35,520.00 (739,711 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Engineering (Sustainable Systems Engineering) (Honours) / Bachelor of Business (Manag ...

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 5 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020, 20 กรกฎาคม 2020

A$41,184.00 (857,665 ฿) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

มหาวิทยาลัย RMIT ได้รับการจัดอันดับ 5-Star QS ranking สำหรับความยอดเยี่ยมด้านอุดมศึกษา

  • อยู่ในลำดับที่ 21 ของโลกในกลุ่มมหาวิทยาลัยที่อายุน้อยกว่า 50 ป
  • หนึ่งใน 15 มหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศออสเตรเลีย
  • มีอัตราการจ้างงานบัณฑิตอันดับที่ 8 ในประเทศออสเตรเลีย
  • พันธมิตรด้านอุตสาหกรรมมากกว่า 100 ประเทศ