มี 17 หลักสูตรเกษตรกรรมและสัตวแพทย์ศาสตร์ระดับจากThe University of Adelaide (UoA)

null

9899

70

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 120

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Agricultural Sciences

เข้าชม28ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020, 27 กรกฎาคม 2020

วันปิดรับสมัคร

1 December 2019

A$38,500.00 (794,671 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science (Animal Behaviour)

เข้าชม30ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4.5 ปี

เริ่มเรียน - 27 กรกฎาคม 2020

วันปิดรับสมัคร

1 December 2019

A$41,000.00 (846,273 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science (Veterinary Bioscience)

เข้าชม23ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020, 27 กรกฎาคม 2020

วันปิดรับสมัคร

1 December 2019

A$43,000.00 (887,554 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Viticulture and Oenology

เข้าชม23ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

วันปิดรับสมัคร

1 December 2019

A$43,000.00 (887,554 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctor of Philosophy (Veterinary Science)

เข้าชม17ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 27 กรกฎาคม 2020

วันปิดรับสมัคร

1 December 2019

A$41,000.00 (846,273 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctor of Veterinary Medicine

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020

A$62,000.00 (1,279,730 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Graduate Certificate in Global Food and Agricultural Business

เข้าชม20ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020

วันปิดรับสมัคร

1 December 2019

A$35,500.00 (732,748 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Graduate Diploma in Agribusiness

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 27 กรกฎาคม 2020

วันปิดรับสมัคร

1 December 2019

A$33,500.00 (691,467 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Graduate Diploma in Global Food and Agricultural Business

เข้าชม24ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020, 27 กรกฎาคม 2020

วันปิดรับสมัคร

1 December 2019

A$33,500.00 (691,467 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Graduate Diploma in Viticulture and Oenology

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020, 27 กรกฎาคม 2020

วันปิดรับสมัคร

1 December 2019

A$33,500.00 (691,467 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Agribusiness

เข้าชม11ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020

วันปิดรับสมัคร

1 December 2019

A$38,500.00 (794,671 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Architecture with Master of Landscape Architecture

เข้าชม17ครั้ง

ปริญญาโท

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 6 เดือน

เริ่มเรียน - 27 กรกฎาคม 2020

วันปิดรับสมัคร

1 December 2019

A$11,500.00 (237,369 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

  • 1
  • 2
ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

มหาวิทยาลัย Adelaide ทำงานร่วมกับภาครัฐ, ภาคธุรกิจและมหาวิทยาลัยจากทั่วเอเชีย, ยุโรปและอเมริกาเหนือ

  • มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดใน South Australia
  • เราเป็นท็อป 1% แรกของมหาวิทยาลัยโลกที่ดีที่สุดในโลก
  • หนึ่งในสมาชิกของ Australia’s research-intensive Group of Eight
  • หนึ่งในสิบของเมืองน่าอยู่จาก The Economist