มี 10 หลักสูตรการเมืองระดับจากThe University of Adelaide (UoA)

australia

5513

39

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 118

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Arts

เข้าชม7ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 1 มีนาคม 2021, 26 กรกฎาคม 2021

A$35,000.00 (฿ 811,454) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Arts (Advanced)

เข้าชม17ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 1 มีนาคม 2021, 26 กรกฎาคม 2021

A$35,000.00 (฿ 811,454) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of International Development

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 1 มีนาคม 2021, 26 กรกฎาคม 2021

A$35,000.00 (฿ 811,454) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Philosophy, Politics and Economics

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 1 มีนาคม 2021, 26 กรกฎาคม 2021

A$35,000.00 (฿ 811,454) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Doctor of Philosophy (Arts) - Human Society/Comms&Media St/Lang&Literature/Philosophy/Political S ...

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 208 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 1 มีนาคม 2021, 26 กรกฎาคม 2021

A$37,000.00 (฿ 857,823) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Graduate Diploma in Public Policy

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 26 กรกฎาคม 2021

A$37,000.00 (฿ 857,823) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Honours Degree of Bachelor of International Development

เข้าชม6ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 1 มีนาคม 2021, 26 กรกฎาคม 2021

A$35,000.00 (฿ 811,454) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Arts

เข้าชม9ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 1 มีนาคม 2021, 26 กรกฎาคม 2021

A$37,000.00 (฿ 857,823) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Public Policy

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 1 มีนาคม 2021, 26 กรกฎาคม 2021

A$37,000.00 (฿ 857,823) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Graduate Certificate in Public Policy

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 6 เดือน

เริ่มเรียน - 26 กรกฎาคม 2021

A$18,500.00 (฿ 428,911) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

มหาวิทยาลัย Adelaide ทำงานร่วมกับภาครัฐ, ภาคธุรกิจและมหาวิทยาลัยจากทั่วเอเชีย, ยุโรปและอเมริกาเหนือ

  • มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดใน South Australia
  • เราเป็นท็อป 1% แรกของมหาวิทยาลัยโลกที่ดีที่สุดในโลก
  • หนึ่งในสมาชิกของ Australia’s research-intensive Group of Eight
  • เมืองที่น่าอยู่อาศัยที่สุดระดับท็อป 10 ของโลก (The Economist)