เรียนต่อ ออสเตรเลีย ที่ University of Canberra

australia

3056

22

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 184

Bachelor of Accounting - MGB001

เข้าชม20ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 6 ภาคศึกษา

เริ่มเรียน - 2 สิงหาคม 2021

A$32,300.00 (฿ 789,525) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Applied Science in Forensic Studies - 142JA

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 6 ภาคศึกษา

เริ่มเรียน - ประมาณ กุมภาพันธ์ 2022

A$32,900.00 (฿ 804,191) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Arts (Creative Writing) - ARB001

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 2 สิงหาคม 2021

A$29,000.00 (฿ 708,862) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Arts (Culture and Heritage) - ARB002

เข้าชม6ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 6 ภาคศึกษา

เริ่มเรียน - 2 สิงหาคม 2021

A$29,000.00 (฿ 708,862) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Arts (Digital Media) - ARB003

เข้าชม8ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 6 ภาคศึกษา

เริ่มเรียน - 2 สิงหาคม 2021

A$29,000.00 (฿ 708,862) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Arts (Film Production) - ARB004

เข้าชม21ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 6 ภาคศึกษา

เริ่มเรียน - 2 สิงหาคม 2021

A$29,000.00 (฿ 708,862) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Arts (Global Studies) - ARB005

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 6 ภาคศึกษา

เริ่มเรียน - 2 สิงหาคม 2021

A$29,000.00 (฿ 708,862) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Arts/ Bachelor of Event and Tourism Management - ARMG02

เข้าชม6ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 2 สิงหาคม 2021

A$29,000.00 (฿ 708,862) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Arts/ Bachelor of Laws - ARSC03

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 5 ปี

เริ่มเรียน - 2 สิงหาคม 2021

A$30,300.00 (฿ 740,638) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Arts/Bachelor of Communication and Media - ARAR01

เข้าชม6ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 2 สิงหาคม 2021

A$29,000.00 (฿ 708,862) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Arts/Bachelor of Science in Psychology - ARSC01

เข้าชม21ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 2 สิงหาคม 2021

A$30,200.00 (฿ 738,194) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Biomedical Science - 264JA

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 6 ภาคศึกษา

เริ่มเรียน - ประมาณ กุมภาพันธ์ 2022

A$32,900.00 (฿ 804,191) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

ข้อมูลน่าสนใจ University of Canberra

มหาวิทยาลัยแห่ง Canberran มีอัตราการจ้างงานบัณฑิตในประเทศออสเตรเลียสูงเป็นลำดับต้นๆที่ รวมไปถึงเงินเดือนเริ่มต้นสูงกว่าอัตราเฉลี่ย

  • อยู่ในอันดับสูงสุด 1% แรกของมหาวิทยาลัยทั่วโลก
  • 1 ใน 10 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของออสเตรเลีย
  • บูรณาการการทำงานเข้ากับการเรียนในทุกหลักสูตร
  • ทุนการศึกษามูลค่าสูงสำหรับนักศึกษานานาชาติ