มี 44 หลักสูตรสุขภาพและการแพทย์ระดับจากUniversity of Canberra

null

2094

11

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 251

Bachelor of Arts / Bachelor of Science in Psychology

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - STANDARD EIGHT SEMESTERS FULL-TIME: EQUIVALENT PART-TIME. MAXIMUM TWENTY SEMESTERS.

เริ่มเรียน - 10 กุมภาพันธ์ 2020

A$30,000.00 (619,500 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Arts / Bachelor of Science in Psychology

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - STANDARD 4 YEARS FULL TIME OR EQUIVALENT. MAXIMUM 10 YEARS

เริ่มเรียน - 10 กุมภาพันธ์ 2020

A$30,000.00 (619,500 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Business / Bachelor of Science in Psychology

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - STANDARD 4 YEAR FULL TIME OR EQUIVALENT. MAXIMUM 10 YEARS

เริ่มเรียน - 10 กุมภาพันธ์ 2020

A$31,500.00 (650,475 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Exercise Physiology and Rehabilitation

เข้าชม11ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - STANDARD EIGHT SEMESTERS FULL-TIME OR EQUIVALENT. MAXIMUM TWENTY SEMESTERS.

เริ่มเรียน - 10 กุมภาพันธ์ 2020

A$32,500.00 (671,125 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Health Science (Human Movement)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - STANDARD 3 YEARS FULL TIME OR EQUIVALENT. MAXIMUM 10 YEARS.

เริ่มเรียน - 10 กุมภาพันธ์ 2020

A$29,000.00 (598,850 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Health Science (Human Movement)/ Bachelor of Human Nutrition

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - STANDARD 4 YEARS FULL TIME OR EQUIVALENT. MAXIMUM 10 YEARS

เริ่มเรียน - 10 กุมภาพันธ์ 2020

A$30,000.00 (619,500 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Health Science (Human Movement)/ Bachelor of Sports Management

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - STANDARD 4 YEARS FULL TIME OR EQUIVALENT. MAXIMUM 10 YEARS

เริ่มเรียน - 10 กุมภาพันธ์ 2020

A$29,000.00 (598,850 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Health Science (Nutrition Studies)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - STANDARD 3 YEARS FULL TIME OR EQUIVALENT. MAXIMUM 10 YEARS.

เริ่มเรียน - 10 กุมภาพันธ์ 2020

A$29,000.00 (598,850 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Human Nutrition

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - STANDARD SIX SEMESTERS FULL-TIME OR EQUIVALENT. MAXIMUM TWENTY SEMESTERS.

เริ่มเรียน - 10 กุมภาพันธ์ 2020

A$30,000.00 (619,500 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Medical Radiation Science (Medical Imaging)

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - SEVEN SEMESTERS AND WINTER TERMS FULL-TIME. MAXIMUM EIGHTEEN SEMESTERS

เริ่มเรียน - 10 กุมภาพันธ์ 2020

A$35,800.00 (739,270 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Medical Science

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - STANDARD SIX SEMESTERS FULL-TIME OR EQUIVALENT. MAXIMUM TWENTY SEMESTERS.

เริ่มเรียน - 10 กุมภาพันธ์ 2020

A$32,000.00 (660,800 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Midwifery

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - TAUGHT OVER NINE TEACHING PERIODS FULL TIME OR EQUIVALENT. MAXIMUM TWENTY SEMESTERS.

เริ่มเรียน - 10 กุมภาพันธ์ 2020

A$30,700.00 (633,955 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

มหาวิทยาลัย Canberran มีอัตราการจ้างงานบัณฑิตในประเทศออสเตรเลียสูงเป็นลำดับต้นๆที่ 89% รวมไปถึงเงินเดือนเริ่มต้นที่สูงกว่าอัตราเฉลี่ย

  • ได้รับการจัดอันดับเป็นหนึ่งใน100อันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก
  • UC ได้รับรางวัล 5 ดาวในด้านคุณสมบัติของคณาจารย์
  • การเรียนรู้บนฐานของอุตสาหกรรมและลงมือทำ
  • ทุนการศึกษามูลค่าสูงสำหรับนักศึกษานานาชาติ