เรียนต่อช่วงโควิด-19: สถาบันนี้มีคอร์สแบบ"เรียนที่มหาลัยผสมเรียนออนไลน์" นักศึกษาเรียนออนไลน์ก่อน แล้วไปเรียนมหาลัยในภายหลัง เมื่อทุกอย่างพร้อม สังเกตที่แถบ"เรียนที่มหาลัย เริ่มด้วยออนไลน์"

มี 42 หลักสูตรสุขภาพและการแพทย์ระดับจากUniversity of Canberra

null

2561

20

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 193

Bachelor of Arts/Bachelor of Science in Psychology - ARSC01

เข้าชม7ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - STANDARD 4 YEARS FULL TIME OR EQUIVALENT. MAXIMUM 10 YEARS

เริ่มเรียน - 8 กุมภาพันธ์ 2021, 2 สิงหาคม 2021

A$30,200.00 (฿ 674,937) ต่อปี

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

Bachelor of Business/ Bachelor of Science in Psychology - MGSC02

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - STANDARD 4 YEARS FULL-TIME OR EQUIVALENT. MAXIMUM 10 YEARS

เริ่มเรียน - 8 กุมภาพันธ์ 2021, 2 สิงหาคม 2021

A$32,300.00 (฿ 721,869) ต่อปี

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

Bachelor of Exercise Physiology and Rehabilitation - 266JA

เข้าชม9ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - STANDARD EIGHT SEMESTERS FULL-TIME OR EQUIVALENT. MAXIMUM TWENTY SEMESTERS.

เริ่มเรียน - 8 กุมภาพันธ์ 2021

A$33,800.00 (฿ 755,393) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Health Science (Human Movement) - HLB101

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - STANDARD 3 YEARS FULL TIME OR EQUIVALENT. MAXIMUM 10 YEARS.

เริ่มเรียน - 8 กุมภาพันธ์ 2021, 2 สิงหาคม 2021

A$30,200.00 (฿ 674,937) ต่อปี

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

Bachelor of Health Science (Nutrition Studies) - HLB102

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - STANDARD 3 YEARS FULL TIME OR EQUIVALENT. MAXIMUM 10 YEARS.

เริ่มเรียน - 8 กุมภาพันธ์ 2021, 2 สิงหาคม 2021

A$30,200.00 (฿ 674,937) ต่อปี

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

Bachelor of Human Nutrition - 686AA

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - STANDARD SIX SEMESTERS FULL-TIME OR EQUIVALENT. MAXIMUM TWENTY SEMESTERS.

เริ่มเรียน - 8 กุมภาพันธ์ 2021, 2 สิงหาคม 2021

A$30,200.00 (฿ 674,937) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Medical Radiation Science (Medical Imaging) - 319JA

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - SEVEN SEMESTERS AND WINTER TERMS FULL-TIME. MAXIMUM EIGHTEEN SEMESTERS

เริ่มเรียน - 8 กุมภาพันธ์ 2021

A$36,800.00 (฿ 822,440) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Medical Science - 660AA

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - STANDARD SIX SEMESTERS FULL-TIME OR EQUIVALENT. MAXIMUM TWENTY SEMESTERS.

เริ่มเรียน - 8 กุมภาพันธ์ 2021

A$32,900.00 (฿ 735,279) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Nursing - 364JA

เข้าชม13ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - STANDARD SIX SEMESTERS FULL-TIME OR EQUIVALENT. MAXIMUM TWELVE SEMESTERS.

เริ่มเรียน - 8 กุมภาพันธ์ 2021, 2 สิงหาคม 2021

A$31,000.00 (฿ 692,816) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Nursing Advanced - 365JA

เข้าชม6ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - STANDARD EIGHT SEMESTERS FULL-TIME OR EQUIVALENT. MAXIMUM SIXTEEN SEMESTERS.

เริ่มเรียน - 8 กุมภาพันธ์ 2021, 2 สิงหาคม 2021

A$31,000.00 (฿ 692,816) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Occupational Therapy - 373JA

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - STANDARD EIGHT SEMESTERS FULL-TIME OR EQUIVALENT. MAXIMUM TWENTY SEMESTERS

เริ่มเรียน - 8 กุมภาพันธ์ 2021

A$35,000.00 (฿ 782,212) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Pharmacy - 250JA

เข้าชม11ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - STANDARD EIGHT SEMESTERS FULL-TIME. MAXIMUM TWENTY SEMESTERS

เริ่มเรียน - 8 กุมภาพันธ์ 2021

A$36,800.00 (฿ 822,440) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

มหาวิทยาลัยแห่ง Canberran มีอัตราการจ้างงานบัณฑิตในประเทศออสเตรเลียสูงเป็นลำดับต้นๆที่ รวมไปถึงเงินเดือนเริ่มต้นสูงกว่าอัตราเฉลี่ย

  • อยู่ในอันดับสูงสุด 1% แรกของมหาวิทยาลัยทั่วโลก
  • 1 ใน 10 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของออสเตรเลีย
  • บูรณาการการทำงานเข้ากับการเรียนในทุกหลักสูตร
  • ทุนการศึกษามูลค่าสูงสำหรับนักศึกษานานาชาติ