มี 36 หลักสูตรการศึกษาและการฝึกอบรมระดับจากUniversity of Canberra

null

2094

11

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 251

Bachelor of Early Childhood and Primary Education

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - STANDARD EIGHT SEMESTERS FULL-TIME OR EQUIVALENT. MAXIMUM TWENTY SEMESTERS.

เริ่มเรียน - 10 กุมภาพันธ์ 2020

A$27,500.00 (567,875 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Primary Education

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - STANDARD EIGHT SEMESTERS FULL-TIME OR EQUIVALENT. MAXIMUM TWENTY SEMESTERS.

เริ่มเรียน - 10 กุมภาพันธ์ 2020

A$27,500.00 (567,875 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Primary Education (Creative Arts)

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - STANDARD EIGHT SEMESTERS FULL-TIME OR EQUIVALENT. MAXIMUM TWENTY SEMESTERS

เริ่มเรียน - 10 กุมภาพันธ์ 2020

A$27,500.00 (567,875 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Primary Education (Health and Physical Education)

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - STANDARD EIGHT SEMESTERS FULL-TIME OR EQUIVALENT. MAXIMUM TWENTY SEMESTERS.

เริ่มเรียน - 10 กุมภาพันธ์ 2020

A$27,500.00 (567,875 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Primary Education (STeM)

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - STANDARD EIGHT SEMESTERS FULL-TIME OR EQUIVALENT. MAXIMUM TWENTY SEMESTERS

เริ่มเรียน - 10 กุมภาพันธ์ 2020

A$27,500.00 (567,875 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Secondary Education (Graduate Entry)

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - STANDARD FOUR SEMESTERS FULL-TIME OR EQUIVALENT. MAXIMUM 8 SEMESTERS.

เริ่มเรียน - 10 กุมภาพันธ์ 2020

A$24,600.00 (507,990 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Secondary Education (Health and Physical Education)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - STANDARD EIGHT SEMESTERS FULL-TIME OR EQUIVALENT. MAXIMUM TWENTY SEMESTERS.

เริ่มเรียน - 10 กุมภาพันธ์ 2020

A$27,500.00 (567,875 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Secondary Education / Bachelor of Mathematics and Computing Technology Studies

เข้าชม6ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - STANDARD EIGHT SEMESTERS FULL-TIME OR EQUIVALENT. MAXIMUM TWENTY SEMESTERS.

เริ่มเรียน - 10 กุมภาพันธ์ 2020

A$27,900.00 (576,135 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Secondary Education/Bachelor of Arts

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - STANDARD EIGHT SEMESTERS FULL-TIME OR EQUIVALENT. MAXIMUM TWENTY SEMESTERS

เริ่มเรียน - 10 กุมภาพันธ์ 2020

A$28,200.00 (582,330 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Secondary Education/Bachelor of Science

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - STANDARD EIGHT SEMESTERS FULL-TIME OR EQUIVALENT. MAXIMUM TWENTY SEMESTERS

เริ่มเรียน - 10 กุมภาพันธ์ 2020

A$31,000.00 (640,150 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Diploma of Business

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - One calendar year

เริ่มเรียน - 21 ตุลาคม 2019

A$24,400.00 (503,860 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Diploma of Business (Extended)

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - STANDARD THREE TRIMESTERS FULL-TIME OR EQUIVALENT. MAXIMUM NINE TRIMESTERS.

เริ่มเรียน - 21 ตุลาคม 2019

A$24,400.00 (503,860 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

มหาวิทยาลัย Canberran มีอัตราการจ้างงานบัณฑิตในประเทศออสเตรเลียสูงเป็นลำดับต้นๆที่ 89% รวมไปถึงเงินเดือนเริ่มต้นที่สูงกว่าอัตราเฉลี่ย

  • ได้รับการจัดอันดับเป็นหนึ่งใน100อันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก
  • UC ได้รับรางวัล 5 ดาวในด้านคุณสมบัติของคณาจารย์
  • การเรียนรู้บนฐานของอุตสาหกรรมและลงมือทำ
  • ทุนการศึกษามูลค่าสูงสำหรับนักศึกษานานาชาติ