มี 20 หลักสูตรศิลปะและการออกแบบระดับจากUniversity of Canberra

australia

1993

9

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 193

Bachelor of Acting and Performance

เข้าชม13ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - STANDARD SIX SEMESTERS FULL-TIME OR EQUIVALENT. MAXIMUM TWENTY SEMESTERS.

เริ่มเรียน - 10 กุมภาพันธ์ 2020

A$26,700.00 (547,203 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Applied Fashion

เข้าชม23ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - STANDARD SIX SEMESTERS FULL-TIME OR EQUIVALENT. MAXIMUM TWENTY SEMESTERS.

เริ่มเรียน - 10 กุมภาพันธ์ 2020, 3 สิงหาคม 2020

A$26,700.00 (547,203 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Arts (Creative Writing)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - STANDARD SIX SEMESTERS FULL-TIME OR EQUIVALENT. MAXIMUM TWENTY SEMESTERS.

เริ่มเรียน - 10 กุมภาพันธ์ 2020, 3 สิงหาคม 2020

A$29,000.00 (594,341 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Arts (Culture and Heritage)

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - STANDARD SIX SEMESTERS FULL-TIME OR EQUIVALENT. MAXIMUM TWENTY SEMESTERS.

เริ่มเรียน - 10 กุมภาพันธ์ 2020, 3 สิงหาคม 2020

A$29,000.00 (594,341 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Arts / Bachelor of Event and Tourism Management

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - STANDARD 4 YEAR FULL TIME OR EQUIVALENT. MAXIMUM 10 YEARS

เริ่มเรียน - 10 กุมภาพันธ์ 2020, 3 สิงหาคม 2020

A$29,000.00 (594,341 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Contemporary Music Practice

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - STANDARD SIX SEMESTERS FULL-TIME OR EQUIVALENT. MAXIMUM TWENTY SEMESTERS.

เริ่มเรียน - 10 กุมภาพันธ์ 2020, 3 สิงหาคม 2020

A$26,700.00 (547,203 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Design (Industrial Design)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - STANDARD SIX SEMESTERS FULL-TIME OR EQUIVALENT. MAXIMUM TWENTY SEMESTERS.

เริ่มเรียน - 10 กุมภาพันธ์ 2020, 3 สิงหาคม 2020

A$31,400.00 (643,527 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Design (Interaction Design)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - STANDARD SIX SEMESTERS FULL-TIME OR EQUIVALENT. MAXIMUM TWENTY SEMESTERS

เริ่มเรียน - 10 กุมภาพันธ์ 2020, 3 สิงหาคม 2020

A$31,400.00 (643,527 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Laws / Bachelor of Design

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - STANDARD 5 YEARS FULL TIME OR EQUIVALENT. MAXIMUM 10 YEARS

เริ่มเรียน - 10 กุมภาพันธ์ 2020, 3 สิงหาคม 2020

A$31,400.00 (643,527 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Politics and International Relations / Bachelor of Design

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - STANDARD 4 YEARS FULL TIME OR EQUIVALENT. MAXIMUM 10 YEARS

เริ่มเรียน - 10 กุมภาพันธ์ 2020, 3 สิงหาคม 2020

A$32,300.00 (661,972 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Visual Arts

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - STANDARD SIX SEMESTERS FULL-TIME OR EQUIVALENT. MAXIMUM TWENTY SEMESTERS.

เริ่มเรียน - 10 กุมภาพันธ์ 2020, 3 สิงหาคม 2020

A$26,700.00 (547,203 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Diploma of Design

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - STANDARD 1 YEAR FULL-TIME OR EQUIVALENT. MAXIMUM 4 YEARS.

เริ่มเรียน - 24 กุมภาพันธ์ 2020, 22 มิถุนายน 2020, 19 ตุลาคม 2020

A$26,640.00 (545,973 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

  • 1
  • 2
ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

มหาวิทยาลัย Canberran มีอัตราการจ้างงานบัณฑิตในประเทศออสเตรเลียสูงเป็นลำดับต้นๆที่ 89% รวมไปถึงเงินเดือนเริ่มต้นที่สูงกว่าอัตราเฉลี่ย

  • ได้รับการจัดอันดับเป็นหนึ่งใน100อันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก
  • UC ได้รับรางวัล 5 ดาวในด้านคุณสมบัติของคณาจารย์
  • การเรียนรู้บนฐานของอุตสาหกรรมและลงมือทำ
  • ทุนการศึกษามูลค่าสูงสำหรับนักศึกษานานาชาติ