มี 3 หลักสูตรการพยาบาลระดับจากUniversity of Canberra

australia

2645

24

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 184

Bachelor of Nursing - 364JA

เข้าชม14ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 6 ภาคศึกษา

เริ่มเรียน - 8 กุมภาพันธ์ 2021, 2 สิงหาคม 2021

A$31,000.00 (฿ 717,514) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Nursing Advanced - 365JA

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 8 ภาคศึกษา

เริ่มเรียน - 8 กุมภาพันธ์ 2021, 2 สิงหาคม 2021

A$31,000.00 (฿ 717,514) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Graduate Certificate in Pharmacotherapy - 302JA

เข้าชม11ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 1 ภาคศึกษา

เริ่มเรียน - 8 กุมภาพันธ์ 2021, 2 สิงหาคม 2021

A$32,900.00 (฿ 761,490) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

มหาวิทยาลัยแห่ง Canberran มีอัตราการจ้างงานบัณฑิตในประเทศออสเตรเลียสูงเป็นลำดับต้นๆที่ รวมไปถึงเงินเดือนเริ่มต้นสูงกว่าอัตราเฉลี่ย

  • อยู่ในอันดับสูงสุด 1% แรกของมหาวิทยาลัยทั่วโลก
  • 1 ใน 10 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของออสเตรเลีย
  • บูรณาการการทำงานเข้ากับการเรียนในทุกหลักสูตร
  • ทุนการศึกษามูลค่าสูงสำหรับนักศึกษานานาชาติ