มี 8 หลักสูตรมนุษยศาสตร์ระดับจากUniversity of Canberra

australia

2483

20

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 193

Graduate Certificate in Creative and Cultural Futures - ARC101

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - ONE SEMESTER FULL-TIME OR EQUIVALENT. MAXIMUM FOUR SEMESTERS.

เริ่มเรียน - 8 กุมภาพันธ์ 2021

A$32,900.00 (฿ 711,838) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Graduate Certificate in TESOL and Foreign Language Teaching (FLT) - EDC301

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - ONE SEMESTER FULL-TIME OR EQUIVALENT. MAXIMUM THREE YEARS.

เริ่มเรียน - 8 กุมภาพันธ์ 2021

A$28,500.00 (฿ 616,637) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Graduate Diploma in Creative and Cultural Futures - ARG101

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - STANDARD TWO SEMESTERS FULL-TIME OR EQUIVALENT. MAXIMUM EIGHT SEMESTERS.

เริ่มเรียน - 3 สิงหาคม 2020, 8 กุมภาพันธ์ 2021, 2 สิงหาคม 2021

A$32,900.00 (฿ 711,838) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Graduate Diploma in TESOL and Foreign Language Teaching (FLT) - EDG301

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - STANDARD 1 YEAR FULL-TIME OR EQUIVALENT. MAXIMUM 4 YEARS.

เริ่มเรียน - 8 กุมภาพันธ์ 2021

A$28,500.00 (฿ 616,637) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Applied Arts & Humanities (Research) - 303JA

เข้าชม6ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - STANDARD FOUR SEMESTERS FULL-TIME OR EQUIVALENT. MAXIMUM EIGHT SEMESTERS.

เริ่มเรียน - 3 สิงหาคม 2020, 8 กุมภาพันธ์ 2021, 2 สิงหาคม 2021

A$27,000.00 (฿ 584,183) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Master of Arts in Creative and Cultural Futures - ARM101

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - STANDARD FOUR SEMESTERS FULL-TIME OR EQUIVALENT. MAXIMUM EIGHT SEMESTERS

เริ่มเรียน - 8 กุมภาพันธ์ 2021

A$32,900.00 (฿ 711,838) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

University of Canberra International Foundation Studies - 100CC

เข้าชม9ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - STUDENT WILL NORMALLY COMPLETE THE PROGRAM IN ONE CALENDAR YEAR, OVER THREE TERMS OF STUDY

เริ่มเรียน - 19 ตุลาคม 2020, 22 กุมภาพันธ์ 2021, 21 มิถุนายน 2021, 18 ตุลาคม 2021

A$15,840.00 (฿ 342,721) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Teaching English to Speakers of Other Languages (TESOL) & Foreign Language Teaching (FL ...

เข้าชม11ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - STANDARD 2 YEARS FULL-TIME. MAXIMUM 6 YEARS

เริ่มเรียน - 3 สิงหาคม 2020, 8 กุมภาพันธ์ 2021, 2 สิงหาคม 2021

A$28,500.00 (฿ 616,637) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

มหาวิทยาลัย Canberran มีอัตราการจ้างงานบัณฑิตในประเทศออสเตรเลียสูงเป็นลำดับต้นๆที่ 89% รวมไปถึงเงินเดือนเริ่มต้นที่สูงกว่าอัตราเฉลี่ย

  • ได้รับการจัดอันดับเป็นหนึ่งใน100อันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก
  • UC ได้รับรางวัล 5 ดาวในด้านคุณสมบัติของคณาจารย์
  • การเรียนรู้บนฐานของอุตสาหกรรมและลงมือทำ
  • ทุนการศึกษามูลค่าสูงสำหรับนักศึกษานานาชาติ