มี 10 หลักสูตรมนุษยศาสตร์ระดับจากUniversity of Canberra

australia

3679

11

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 251

Bachelor of Arts (Culture and Heritage)

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - STANDARD SIX SEMESTERS FULL-TIME OR EQUIVALENT. MAXIMUM TWENTY SEMESTERS.

เริ่มเรียน - 10 กุมภาพันธ์ 2020

A$28,200.00 (590,773 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Graduate Certificate in Creative and Cultural Futures

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - ONE SEMESTER FULL-TIME OR EQUIVALENT. MAXIMUM FOUR SEMESTERS.

เริ่มเรียน - 10 กุมภาพันธ์ 2020

A$33,100.00 (693,425 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Graduate Certificate in TESOL and Foreign Language Teaching

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - STANDARD ONE SEMESTER FULL-TIME OR EQUIVALENT. MAXIMUM FOUR SEMESTERS. FULL-TIME STUDENTS MAY ENROL IN SEMESTER 1 ONLY.

เริ่มเรียน - 10 กุมภาพันธ์ 2020

A$27,500.00 (576,109 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Graduate Certificate in TESOL and Foreign Language Teaching (FLT)

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - ONE SEMESTER FULL-TIME OR EQUIVALENT. MAXIMUM THREE YEARS.

เริ่มเรียน - 10 กุมภาพันธ์ 2020

A$27,500.00 (576,109 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Graduate Diploma in Creative and Cultural Futures

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - STANDARD TWO SEMESTERS FULL-TIME OR EQUIVALENT. MAXIMUM EIGHT SEMESTERS.

เริ่มเรียน - 10 กุมภาพันธ์ 2020

A$33,100.00 (693,425 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Graduate Diploma in TESOL and Foreign Language Teaching (FLT)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - STANDARD 1 YEAR FULL-TIME OR EQUIVALENT. MAXIMUM 4 YEARS.

เริ่มเรียน - 10 กุมภาพันธ์ 2020

A$27,500.00 (576,109 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Applied Arts and Humanities (Research)

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - STANDARD FOUR SEMESTERS FULL-TIME OR EQUIVALENT. MAXIMUM EIGHT SEMESTERS.

เริ่มเรียน - 10 กุมภาพันธ์ 2020

A$26,000.00 (544,684 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Arts in Creative and Cultural Futures

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - STANDARD FOUR SEMESTERS FULL-TIME OR EQUIVALENT. MAXIMUM EIGHT SEMESTERS

เริ่มเรียน - 10 กุมภาพันธ์ 2020

A$33,100.00 (693,425 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Teaching English to Speakers of Other Languages (TESOL) and Foreign Language Teaching ( ...

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - STANDARD 2 YEARS FULL-TIME. MAXIMUM 6 YEARS

เริ่มเรียน - 10 กุมภาพันธ์ 2020

A$27,500.00 (576,109 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

University of Canberra International Foundation Studies

เข้าชม10ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - STUDENT WILL NORMALLY COMPLETE THE PROGRAM IN ONE CALENDAR YEAR, OVER THREE TERMS OF STUDY

เริ่มเรียน - 21 ตุลาคม 2019

A$15,840.00 (331,838 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

มหาวิทยาลัย Canberran มีอัตราการจ้างงานบัณฑิตในประเทศออสเตรเลียสูงเป็นลำดับต้นๆที่ 89% รวมไปถึงเงินเดือนเริ่มต้นที่สูงกว่าอัตราเฉลี่ย

  • ได้รับการจัดอันดับเป็นหนึ่งใน100อันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก
  • UC ได้รับรางวัล 5 ดาวในด้านคุณสมบัติของคณาจารย์
  • การเรียนรู้บนฐานของอุตสาหกรรมและลงมือทำ
  • ทุนการศึกษามูลค่าสูงสำหรับนักศึกษานานาชาติ