เรียนต่อช่วงโควิด-19: สถาบันนี้มีคอร์สแบบ"เรียนที่มหาลัยผสมเรียนออนไลน์" นักศึกษาเรียนออนไลน์ก่อน แล้วไปเรียนมหาลัยในภายหลัง เมื่อทุกอย่างพร้อม สังเกตที่แถบ"เรียนที่มหาลัย เริ่มด้วยออนไลน์"

มี 16 หลักสูตรกฎหมายระดับจากUniversity of Canberra

australia

2647

24

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 184

Bachelor of Arts/ Bachelor of Laws - ARSC03

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 5 ปี

เริ่มเรียน - 8 กุมภาพันธ์ 2021, 2 สิงหาคม 2021

A$30,300.00 (฿ 701,312) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Business/ Bachelor of Laws - MGSC03

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 5 ปี

เริ่มเรียน - 8 กุมภาพันธ์ 2021, 2 สิงหาคม 2021

A$32,300.00 (฿ 747,603) ต่อปี

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

Bachelor of Commerce/ Bachelor of Laws - MGSC01

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 5 ปี

เริ่มเรียน - 8 กุมภาพันธ์ 2021, 2 สิงหาคม 2021

A$32,300.00 (฿ 747,603) ต่อปี

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

Bachelor of Communication and Media/ Bachelor of Laws - ARSC02

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 5 ปี

เริ่มเรียน - 8 กุมภาพันธ์ 2021, 2 สิงหาคม 2021

A$30,300.00 (฿ 701,312) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Forensic Studies/ Bachelor of Laws - NPSC02

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 5 ปี

เริ่มเรียน - 8 กุมภาพันธ์ 2021, 2 สิงหาคม 2021

A$32,900.00 (฿ 761,490) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Justice Studies/Bachelor of Forensic Studies - SCNP01

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 8 กุมภาพันธ์ 2021, 2 สิงหาคม 2021

A$32,900.00 (฿ 761,490) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Laws - SCB101

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 8 ภาคศึกษา

เริ่มเรียน - 8 กุมภาพันธ์ 2021, 2 สิงหาคม 2021

A$30,300.00 (฿ 701,312) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Laws/Bachelor of Design - SCAR03

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 5 ปี

เริ่มเรียน - 8 กุมภาพันธ์ 2021, 2 สิงหาคม 2021

A$31,400.00 (฿ 726,772) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Politics and International Relations/ Bachelor of Laws - SCSC02

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 5 ปี

เริ่มเรียน - 8 กุมภาพันธ์ 2021, 2 สิงหาคม 2021

A$32,300.00 (฿ 747,603) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Science in Psychology/ Bachelor of Laws - SCSC01

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 5 ปี

เริ่มเรียน - 8 กุมภาพันธ์ 2021, 2 สิงหาคม 2021

A$30,300.00 (฿ 701,312) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Doctor of Philosophy (Faculty of Business, Government and Law) - MXP001

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 8 กุมภาพันธ์ 2021, 2 สิงหาคม 2021

A$28,600.00 (฿ 661,964) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Master of Law (Research) - 942AA

เข้าชม6ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 4 ภาคศึกษา

เริ่มเรียน - 8 กุมภาพันธ์ 2021, 2 สิงหาคม 2021

A$27,800.00 (฿ 643,448) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

  • 1
  • 2
ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

มหาวิทยาลัยแห่ง Canberran มีอัตราการจ้างงานบัณฑิตในประเทศออสเตรเลียสูงเป็นลำดับต้นๆที่ รวมไปถึงเงินเดือนเริ่มต้นสูงกว่าอัตราเฉลี่ย

  • อยู่ในอันดับสูงสุด 1% แรกของมหาวิทยาลัยทั่วโลก
  • 1 ใน 10 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของออสเตรเลีย
  • บูรณาการการทำงานเข้ากับการเรียนในทุกหลักสูตร
  • ทุนการศึกษามูลค่าสูงสำหรับนักศึกษานานาชาติ