เรียนต่อช่วงโควิด-19: สถาบันนี้มีคอร์สแบบ"เรียนที่มหาลัยผสมเรียนออนไลน์" นักศึกษาเรียนออนไลน์ก่อน แล้วไปเรียนมหาลัยในภายหลัง เมื่อทุกอย่างพร้อม สังเกตที่แถบ"เรียนที่มหาลัย เริ่มด้วยออนไลน์"

มี 22 หลักสูตรการศึกษาและการฝึกอบรมระดับจากUniversity of New England (UNE)

australia

2681

15

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Advanced Diploma in Arts

เข้าชม10ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1.5 ปี

เริ่มเรียน - 28 มิถุนายน 2021, 25 ตุลาคม 2021

A$26,880.00 (฿ 647,639) ต่อปี

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

Advanced Diploma in Local, Family and Applied History

เข้าชม4ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 1.5 YEARS FULL-TIME, UP TO 6 YEARS PART-TIME

เริ่มเรียน - 28 มิถุนายน 2021

A$26,880.00 (฿ 647,639) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Advanced Diploma in Paralegal Studies

เข้าชม3ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1.5 ปี

เริ่มเรียน - 28 มิถุนายน 2021, 25 ตุลาคม 2021

A$28,216.00 (฿ 679,828) ต่อปี

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

Associate Degree in Teaching (Pacific Focus)

เข้าชม5ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 2 YEARS FULL-TIME, UP TO 6 YEARS PART-TIME

เริ่มเรียน - ประมาณ มีนาคม 2022

A$24,080.00 (฿ 580,176) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Education (Early Childhood Teaching)

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 1 OR 2.5 YEARS FULL-TIME UP TO 8 YEARS PART-TIME

เริ่มเรียน - 28 มิถุนายน 2021, 25 ตุลาคม 2021

A$26,880.00 (฿ 647,639) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Education (Secondary Arts)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 28 มิถุนายน 2021

A$26,880.00 (฿ 647,639) ต่อปี

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

Bachelor of Education (Secondary Mathematics)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 28 มิถุนายน 2021

A$26,880.00 (฿ 647,639) ต่อปี

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

Bachelor of Education (Secondary Music)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 4 YEARS FULL-TIME UP TO 10 YEARS PART-TIME

เริ่มเรียน - 28 มิถุนายน 2021

A$26,880.00 (฿ 647,639) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Education (Secondary Science)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 28 มิถุนายน 2021

A$29,344.00 (฿ 707,006) ต่อปี

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

Bachelor of Educational Studies

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 3 YEARS FULL-TIME; UP TO 10 YEARS PART-TIME

เริ่มเรียน - 28 มิถุนายน 2021, 25 ตุลาคม 2021

A$26,880.00 (฿ 647,639) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Special and Inclusive Education (Primary)

เข้าชม13ครั้ง

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 4 YEARS FULL-TIME UP TO 10 YEARS PART-TIME

เริ่มเรียน - 28 มิถุนายน 2021

A$26,880.00 (฿ 647,639) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Training and Development

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - UP TO 4 YEARS PART-TIME

เริ่มเรียน - 28 มิถุนายน 2021

A$28,216.00 (฿ 679,828) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

  • 1
  • 2
ชอบมหาวิทยาลัยนี้

ข้อมูลน่าสนใจ University of New England (UNE)

UNE เป็นมหาวิทยาลัยรัฐเพียงแห่งเดียวของประเทศออสเตรเลียที่ได้คะแนน 5 ดาวสูงสุดในด้านประสบการณ์โดยรวม 15 ปีติดต่อกัน (The Good Universities Guide 2021)

  • อยู่ที่ Armidale และ Sydney รัฐ New South Wales ในออสเตรเลีย
  • นักศึกษานานาชาติจาก 70 เชื้อชาติ
  • วิทยาเขต Armidale ตั้งอยู่บนพื้นที่มากกว่า 74 เฮคเตอร์
  • ทางเลือกบริการที่พักนักศึกษาในวิทยาเขต Armidale