มี 13 หลักสูตรวิทยาศาสตร์ทั่วไประดับจากUniversity of New England (UNE)

australia

2065

15

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Arts/Bachelor of Science

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 1 มีนาคม 2021

A$31,600.00 (฿ 683,710) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Scientific Studies

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 1 มีนาคม 2021

A$31,600.00 (฿ 683,710) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Diploma in Science

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 1 มีนาคม 2021

A$31,600.00 (฿ 683,710) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Graduate Certificate in Science

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 0.5 ปี

เริ่มเรียน - 1 มีนาคม 2021

A$33,856.00 (฿ 732,522) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Graduate Diploma in Science

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 1 มีนาคม 2021

A$33,856.00 (฿ 732,522) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Master of Science in Archaeology (By Research)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 1 มีนาคม 2021

A$33,856.00 (฿ 732,522) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Master of Science in Chemistry (By Research)

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 1 มีนาคม 2021

A$33,856.00 (฿ 732,522) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Master of Science in Genetics (By Research)

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 1 มีนาคม 2021

A$33,856.00 (฿ 732,522) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Master of Science in Mathematics (By Research)

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 1 มีนาคม 2021

A$33,856.00 (฿ 732,522) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Master of Science in Zoology (By Research)

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 1 มีนาคม 2021

A$33,856.00 (฿ 732,522) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Master of Scientific Studies

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 1 มีนาคม 2021

A$33,856.00 (฿ 732,522) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

PhD - Doctor of Philosophy (Science)

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 1 มีนาคม 2021

A$31,600.00 (฿ 683,710) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

  • 1
  • 2
ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

ค่าเฉลี่ยของเงินเดือนบัณฑิตที่มหาวิทยาลัย New England อยู่ที่ 60,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย จากการ The Good Universities Guide ปีค.ศ. 2018

  • ตั้งอยู่ที่เมือง Armidale รัฐ New South Wales ในออสเตรเลีย
  • นักศึกษานานาชาติจาก 80 เชื้อชาติ
  • วิทยาเขตมีพื้นที่ 74 เฮคเตอร์
  • มีที่พักภายในมหาวิทยาลัย