มี 79 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ระดับจากUniversity of New South Wales - UNSW

null

10821

109

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 96

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Advanced Science (Honours) Major in Marine and Coastal Science

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 17 กุมภาพันธ์ 2020, 1 มิถุนายน 2020

A$46,080.00 (951,552 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Advanced Science(Honours) / Bachelor of Engineering (Honours)

เข้าชม42ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 6 ปี

เริ่มเรียน - 17 กุมภาพันธ์ 2020

A$46,170.00 (953,411 ฿) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Arts and Business in Media, Culture and Technology

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 17 กุมภาพันธ์ 2020, 1 มิถุนายน 2020

A$39,600.00 (817,740 ฿) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Engineering (Civil Engineering with Architecture) (Honours)

เข้าชม30ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 17 กุมภาพันธ์ 2020

A$45,390.00 (937,304 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Engineering (Honours) (Electrical)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 17 กุมภาพันธ์ 2020

A$46,230.00 (954,650 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Engineering (Honours) (Environmental)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 17 กุมภาพันธ์ 2020

A$46,230.00 (954,650 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Engineering (Honours) (Materials Science) / Bachelor of Commerce

เข้าชม12ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 5.7 ปี

เริ่มเรียน - 17 กุมภาพันธ์ 2020

A$46,200.00 (954,030 ฿) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Engineering (Honours) (Photovoltaics and Solar Energy)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 17 กุมภาพันธ์ 2020

A$46,230.00 (954,650 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Engineering (Honours) / Bachelor of Arts

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 5.7 ปี

เริ่มเรียน - 17 กุมภาพันธ์ 2020

A$46,200.00 (954,030 ฿) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Engineering (Honours) / Bachelor of Commerce

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 5.7 ปี

เริ่มเรียน - 17 กุมภาพันธ์ 2020

A$46,230.00 (954,650 ฿) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Engineering (Honours) / Bachelor of Engineering Science

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 5 ปี

เริ่มเรียน - 17 กุมภาพันธ์ 2020

A$46,080.00 (951,552 ฿) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Engineering (Honours) / Bachelor of Laws

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 6.7 ปี

เริ่มเรียน - 17 กุมภาพันธ์ 2020

A$45,720.00 (944,118 ฿) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

UNSW เป็นมหาวิทยาลัยท็อป 50 ด้วยคณาจารย์ที่เป็นผู้นำระดับโลกในสาขาวิชาของตนเอง

  • หนึ่งใน 23 มหาวิทยาลัยที่มีความเป็นสากลมากที่สุดในโลก
  • ตั้งอยู่ในเมือง Kensington, Sydney
  • นักศึกษามากกว่า 14,000 คนจากกว่า 120 ประเทศ
  • ชนะเลิศรางวัล Most Popular Graduate Employer Award 2018