มี 12 หลักสูตรการตลาดระดับจากUniversity of New South Wales - UNSW

australia

11888

88

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 71

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Commerce / Bachelor of Media (PR and Advertising)

เข้าชม7ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 14 กันยายน 2020

A$41,100.00 (824,454 ฿) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Design / Bachelor of Media in Public Relations and Advertising

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4.7 ปี

เริ่มเรียน - 14 กันยายน 2020

A$37,380.00 (749,832 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of International Studies / Bachelor of Media (PR and Advertising)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 5 ปี

เริ่มเรียน - 15 กุมภาพันธ์ 2021

A$37,560.00 (753,442 ฿) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Media (Public Relations and Advertising)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 14 กันยายน 2020

A$37,140.00 (745,017 ฿) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Media (Public Relations and Advertising) / Bachelor of Arts

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 14 กันยายน 2020

A$37,140.00 (745,017 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Media (Public Relations and Advertising) / Bachelor of Law

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 5 ปี

เริ่มเรียน - 15 กุมภาพันธ์ 2021

A$40,860.00 (819,639 ฿) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Music / Bachelor of Media (PR and Advertising)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 5 ปี

เริ่มเรียน - 14 กันยายน 2020

A$38,400.00 (770,292 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctor of Philosophy (PhD) in Marketing

เข้าชม23ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 15 กุมภาพันธ์ 2021

A$35,040.00 (702,892 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Commerce Specialization in Marketing

เข้าชม21ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1.7 ปี

เริ่มเรียน - 1 มิถุนายน 2020, 14 กันยายน 2020, 15 กุมภาพันธ์ 2021

A$48,240.00 (967,680 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Commerce Specialization in Marketing Analytics

เข้าชม7ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1.7 ปี

เริ่มเรียน - 1 มิถุนายน 2020, 14 กันยายน 2020, 15 กุมภาพันธ์ 2021

A$48,240.00 (967,680 ฿) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Design (MDes) / Master of Public Relations and Advertising (MPRA)

เข้าชม9ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 14 กันยายน 2020, 15 กุมภาพันธ์ 2021

A$37,050.00 (743,212 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Public Relations and Advertising

เข้าชม34ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1.7 ปี

เริ่มเรียน - 14 กันยายน 2020, 15 กุมภาพันธ์ 2021

A$36,480.00 (731,778 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

UNSW เป็นมหาวิทยาลัยท็อป 50 ด้วยคณาจารย์ที่เป็นผู้นำระดับโลกในสาขาวิชาของตนเอง

  • หนึ่งใน 23 มหาวิทยาลัยที่มีความเป็นสากลมากที่สุดในโลก
  • ตั้งอยู่ในเมือง Kensington, Sydney
  • นักศึกษามากกว่า 14,000 คนจากกว่า 120 ประเทศ
  • ชนะเลิศรางวัล Most Popular Graduate Employer Award 2018