มี 11 หลักสูตรสถาปัตยกรรมและการก่อสร้างระดับจากUniversity of Newcastle

null

3682

23

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 301

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Construction Management (Building) (Honours)

เข้าชม8ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กรกฎาคม 2020

A$29,415.00 (607,420 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Design (Architecture)

เข้าชม34ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กรกฎาคม 2020

A$29,415.00 (607,420 ฿) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Graduate Certificate in Project Management for the Built Environment

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 0.5 YEARS FULL-TIME OR PART-TIME EQUIVALENT UP TO 3 YEARS MAXIMUM

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2019

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Master of Architecture

เข้าชม24ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กรกฎาคม 2020

A$32,345.00 (667,924 ฿) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Philosophy (Architecture)

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - ไม่แน่นอน

เริ่มเรียน - ประมาณ กรกฎาคม 2020

A$35,000.00 (722,750 ฿) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Philosophy (Building)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - ไม่แน่นอน

เริ่มเรียน - ประมาณ กรกฎาคม 2020

A$35,000.00 (722,750 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Philosophy (Surveying)

เข้าชม7ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - ไม่แน่นอน

เริ่มเรียน - ประมาณ กรกฎาคม 2020

A$38,825.00 (801,736 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Project Management for the Built Environment

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาโท

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 1.5 YEARS FULL-TIME OR PART-TIME EQUIVALENT UP TO 5 YEARS MAXIMUM

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2019

A$32,370.00 (668,441 ฿) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

PhD - Doctor of Philosophy (Architecture)

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - ไม่แน่นอน

เริ่มเรียน - ประมาณ กรกฎาคม 2020

A$35,000.00 (722,750 ฿) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

PhD - Doctor of Philosophy (Building)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - ไม่แน่นอน

เริ่มเรียน - ประมาณ กรกฎาคม 2020

A$35,000.00 (722,750 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

PhD - Doctor of Philosophy (Surveying)

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - ไม่แน่นอน

เริ่มเรียน - ประมาณ กรกฎาคม 2020

A$38,825.00 (801,736 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

มหาวิทยาลัย Newcastle ติดอันดับ 10 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในออสเตรเลีย

  • คุณภาพมหาวิทยาลัยอยู่ในระดับดีเลิศ
  • สาขาวิชา 10 สาขาติด 200 อันดับสูงสุดของโลก
  • ติดอันดับ 8 ของ Excellence in Research Australia
  • รายรับจากงานวิจัย 100.8 ล้าน AUD นับเป็นอันดับ 9 ของออสเตรเลีย