มี 15 หลักสูตรกฎหมายระดับจากUniversity of Newcastle

null

3682

23

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 301

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Arts / Bachelor of Laws (Honours)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 5 ปี

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2020

A$28,620.00 (591,003 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Business / Bachelor of Laws (Honours)

เข้าชม15ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 5 ปี

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2020

A$28,410.00 (586,667 ฿) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Commerce / Bachelor of Laws (Honours)

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 5 ปี

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2020

A$28,545.00 (589,454 ฿) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Communication / Bachelor of Laws (Honours)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 5 ปี

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2020

A$29,755.00 (614,441 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Development Studies / Bachelor of Laws (Honours)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 5 ปี

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2020

A$29,595.00 (611,137 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Global Indigenous Studies / Bachelor of Laws (Honours)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 5 ปี

A$29,050.00 (599,883 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Innovation and Entrepreneurship / Bachelor of Laws (Honours)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2020

A$28,465.00 (587,802 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Laws (Honours) / Diploma of Legal Practice

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 5 ปี

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2020

A$28,850.00 (595,753 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science / Bachelor of Laws (Honours)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 5 ปี

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2020

A$31,520.00 (650,888 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Social Science / Bachelor of Laws (Honours)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 5 ปี

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2020

A$28,235.00 (583,053 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Juris Doctor (JD) / Graduate Diploma in Legal Practice

เข้าชม8ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ มิถุนายน 2020

A$30,270.00 (625,076 ฿) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Laws (LLM)

เข้าชม32ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ มิถุนายน, กรกฎาคม 2020

A$30,270.00 (625,076 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

  • 1
  • 2
ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

มหาวิทยาลัย Newcastle ติดอันดับ 10 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในออสเตรเลีย

  • คุณภาพมหาวิทยาลัยอยู่ในระดับดีเลิศ
  • สาขาวิชา 10 สาขาติด 200 อันดับสูงสุดของโลก
  • ติดอันดับ 8 ของ Excellence in Research Australia
  • รายรับจากงานวิจัย 100.8 ล้าน AUD นับเป็นอันดับ 9 ของออสเตรเลีย