มี 10 หลักสูตรวิชาผู้ประกอบการระดับจากUniversity of Newcastle

australia

6286

65

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 301

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Arts / Bachelor of Innovation and Entrepreneurship

เข้าชม6ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 3 สิงหาคม 2020

A$28,940.00 (฿ 630,866) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Business / Bachelor of Innovation and Entrepreneurship

เข้าชม11ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 3 สิงหาคม 2020

A$29,185.00 (฿ 636,207) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Business majoring in Entrepreneurship and Innovation

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 20 กรกฎาคม 2020

A$29,260.00 (฿ 637,842) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Commerce / Bachelor of Innovation and Entrepreneurship

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 3 สิงหาคม 2020

A$29,080.00 (฿ 633,918) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Creative Industries / Bachelor of Innovation and Entrepreneurship

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 3 สิงหาคม 2020

A$31,205.00 (฿ 680,241) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Development Studies / Bachelor of Business

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 3 สิงหาคม 2020

A$30,700.00 (฿ 669,232) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Innovation and Entrepreneurship / Bachelor of Laws (Honours)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 5 ปี

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2021

A$29,890.00 (฿ 651,575) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Graduate Certificate in Co-operatives Management and Organisation

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 1 YEAR PART-TIME UP TO 3 YEARS MAXIMUM

เริ่มเรียน - มกราคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Global Indigenous Studies Majoring in Entrepreneurship and Innovation

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2021

A$28,450.00 (฿ 620,184) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Science / Bachelor of Innovation and Entrepreneurship

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 3 สิงหาคม 2020

A$31,740.00 (฿ 691,903) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

มหาวิทยาลัย Newcastle ติดอันดับ 10 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในออสเตรเลีย

  • คุณภาพมหาวิทยาลัยอยู่ในระดับดีเลิศ
  • สาขาวิชา 10 สาขาติด 200 อันดับสูงสุดของโลก
  • ติดอันดับ 8 ของ Excellence in Research Australia
  • รายรับจากงานวิจัย 100.8 ล้าน AUD นับเป็นอันดับ 9 ของออสเตรเลีย