มี 10 หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศระดับจากUniversity of Newcastle

australia

3639

22

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 301

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Creative Industries majoring in Information Technology

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กรกฎาคม 2020

A$31,760.00 (665,353 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Information Technology / Bachelor of Business

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กรกฎาคม 2020

A$30,640.00 (641,890 ฿) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Information Technology Majoring in Business Technology

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กรกฎาคม 2020

A$32,625.00 (683,474 ฿) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Information Technology Majoring in Interactive Media

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กรกฎาคม 2020

A$32,625.00 (683,474 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Graduate Certificate in Information Technology

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 0.5 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2019

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Master of Information Technology (MIT) in Business Analytics Specialisation

เข้าชม9ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2019

A$36,515.00 (764,967 ฿) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Master of Information Technology (MIT) in IT Research Specialisation

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2019

A$36,515.00 (764,967 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Master of Information Technology (MIT) in Management Information Systems Specialisation

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2019

A$36,515.00 (764,967 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Master of Philosophy (Information Technology)

ปริญญาโท

เต็มเวลา - ไม่แน่นอน

เริ่มเรียน - ประมาณ กรกฎาคม 2020

A$38,825.00 (813,360 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

PhD - Doctor of Philosophy (Information Technology)

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - ไม่แน่นอน

เริ่มเรียน - ประมาณ กรกฎาคม 2020

A$38,825.00 (813,360 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

มหาวิทยาลัย Newcastle ติดอันดับ 10 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในออสเตรเลีย

  • คุณภาพมหาวิทยาลัยอยู่ในระดับดีเลิศ
  • สาขาวิชา 10 สาขาติด 200 อันดับสูงสุดของโลก
  • ติดอันดับ 8 ของ Excellence in Research Australia
  • รายรับจากงานวิจัย 100.8 ล้าน AUD นับเป็นอันดับ 9 ของออสเตรเลีย