มี 9 หลักสูตรวิศวกรรมโยธาระดับจากUniversity of Newcastle

australia

6365

68

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 301

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Civil Engineering (Honours)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

A$36,480.00 (761,349 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Civil Engineering (Honours) / Bachelor of Business

เข้าชม8ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 5 ปี

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2021

A$34,095.00 (711,573 ฿) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Civil Engineering (Honours) / Bachelor of Environmental Engineering (Honours)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 5 ปี

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2021

A$37,010.00 (772,410 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Civil Engineering (Honours) / Bachelor of Mathematics

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 5 ปี

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2021

A$35,375.00 (738,287 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Civil Engineering (Honours) / Bachelor of Surveying (Honours)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 5 ปี

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2021

A$36,600.00 (763,853 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Science majoring in Water, Climate and Soils

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 20 กรกฎาคม 2020

A$37,680.00 (786,393 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Philosophy (Civil Engineering)

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

A$40,770.00 (850,882 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Professional Engineering (Civil)

เข้าชม7ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 3 ปี

A$38,670.00 (807,055 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

PhD - Doctor of Philosophy (Civil Engineering)

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 4 ปี

A$40,770.00 (850,882 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

มหาวิทยาลัย Newcastle ติดอันดับ 10 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในออสเตรเลีย

  • คุณภาพมหาวิทยาลัยอยู่ในระดับดีเลิศ
  • สาขาวิชา 10 สาขาติด 200 อันดับสูงสุดของโลก
  • ติดอันดับ 8 ของ Excellence in Research Australia
  • รายรับจากงานวิจัย 100.8 ล้าน AUD นับเป็นอันดับ 9 ของออสเตรเลีย