มี 45 หลักสูตรแพทยศาสตร์ระดับจากUniversity of Newcastle

australia

6110

67

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 301

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Biomedical Science Majoring in Advanced Medical Research

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2021

A$37,475.00 (743,579 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Biomedical Science Majoring in Medical/Health Professional

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2021

A$37,475.00 (743,579 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Medical Engineering (Honours) Majoring in Medical Biomechanics

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

A$37,030.00 (734,749 ฿) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Medical Engineering (Honours) Majoring in Medical Devices

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

A$37,030.00 (734,749 ฿) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Medical Engineering (Honours) Majoring in Medical Signal Analysis

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

A$37,030.00 (734,749 ฿) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Medical Radiation Science (Honours) (Diagnostic Radiography)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2021

A$34,030.00 (675,223 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Medical Radiation Science (Honours) (Nuclear Medicine)

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2021

A$34,030.00 (675,223 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Medical Radiation Science (Honours) (Radiation Therapy)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2021

A$34,030.00 (675,223 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Occupational Therapy (Honours)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2021

A$34,540.00 (685,343 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Podiatry

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2021

A$36,960.00 (733,360 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Public and Community Health

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2021

A$31,450.00 (624,031 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Speech Pathology (Honours)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2021

A$36,160.00 (717,487 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

มหาวิทยาลัย Newcastle ติดอันดับ 10 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในออสเตรเลีย

  • คุณภาพมหาวิทยาลัยอยู่ในระดับดีเลิศ
  • สาขาวิชา 10 สาขาติด 200 อันดับสูงสุดของโลก
  • ติดอันดับ 8 ของ Excellence in Research Australia
  • รายรับจากงานวิจัย 100.8 ล้าน AUD นับเป็นอันดับ 9 ของออสเตรเลีย