มี 5 หลักสูตรสุขภาพและความปลอดภัยระดับจากUniversity of Newcastle

australia

6292

65

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 301

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Graduate Certificate in Workplace Health and Safety

เข้าชม8ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 0.5 YEARS FULL-TIME OR PART-TIME EQUIVALENT UP TO 4 YEARS MAXIMUM

เริ่มเรียน - 3 สิงหาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Master of Environmental Risk Assessment and Remediation

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กรกฎาคม 2020

A$40,855.00 (฿ 890,602) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Philosophy (Environmental and Occupational Health)

เข้าชม15ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กรกฎาคม 2020

A$36,745.00 (฿ 801,008) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Workplace Health and Safety

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาโท

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 2.5 YEARS PART-TIME UP TO 5 YEARS MAXIMUM

เริ่มเรียน - ประมาณ กรกฎาคม 2020

A$35,040.00 (฿ 763,840) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

PhD - Doctor of Philosophy (Environmental and Occupational Health)

เข้าชม7ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กรกฎาคม 2020

A$36,745.00 (฿ 801,008) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

มหาวิทยาลัย Newcastle ติดอันดับ 10 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในออสเตรเลีย

  • คุณภาพมหาวิทยาลัยอยู่ในระดับดีเลิศ
  • สาขาวิชา 10 สาขาติด 200 อันดับสูงสุดของโลก
  • ติดอันดับ 8 ของ Excellence in Research Australia
  • รายรับจากงานวิจัย 100.8 ล้าน AUD นับเป็นอันดับ 9 ของออสเตรเลีย