มี 5 หลักสูตรภูมิศาสตร์มนุษย์ระดับจากUniversity of Newcastle

australia

6325

66

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 301

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Arts majoring in Human Geography and the Environment

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 20 กรกฎาคม 2020

A$28,855.00 (฿ 624,318) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Global Indigenous Studies Majoring in Human Geography and the Environment

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2021

A$28,450.00 (฿ 615,556) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Master of Philosophy (Human Geography)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กรกฎาคม 2020

A$39,545.00 (฿ 855,611) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

PhD - Doctor of Philosophy (Human Geography)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กรกฎาคม 2020

A$39,545.00 (฿ 855,611) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Social Science majoring in Human Geography and the Environment

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 20 กรกฎาคม 2020

A$28,395.00 (฿ 614,366) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

มหาวิทยาลัย Newcastle ติดอันดับ 10 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในออสเตรเลีย

  • คุณภาพมหาวิทยาลัยอยู่ในระดับดีเลิศ
  • สาขาวิชา 10 สาขาติด 200 อันดับสูงสุดของโลก
  • ติดอันดับ 8 ของ Excellence in Research Australia
  • รายรับจากงานวิจัย 100.8 ล้าน AUD นับเป็นอันดับ 9 ของออสเตรเลีย