มี 10 หลักสูตรการเมืองระดับจากUniversity of Newcastle

australia

6365

68

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 301

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Arts majoring in Politics and International Relations

เข้าชม10ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 20 กรกฎาคม 2020

A$28,855.00 (602,213 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Development Studies

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 20 กรกฎาคม 2020

A$30,500.00 (636,544 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Development Studies / Bachelor of Business

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

A$30,700.00 (640,718 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Development Studies / Bachelor of Laws (Honours)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 5 ปี

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2021

A$31,105.00 (649,171 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Development Studies / Bachelor of Social Science

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

A$30,185.00 (629,970 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Development Studies/ Bachelor of Global Indigenous Studies

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 20 กรกฎาคม 2020

A$30,645.00 (639,570 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Social Science majoring in Politics and International Relations

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 20 กรกฎาคม 2020

A$28,395.00 (592,612 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Philosophy (Disaster Management)

เข้าชม6ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

A$36,745.00 (766,879 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Social Change and Development

เข้าชม28ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1.5 ปี

A$29,755.00 (620,996 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

PhD - Doctor of Philosophy (Disaster Management)

เข้าชม15ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 4 ปี

A$36,745.00 (766,879 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

มหาวิทยาลัย Newcastle ติดอันดับ 10 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในออสเตรเลีย

  • คุณภาพมหาวิทยาลัยอยู่ในระดับดีเลิศ
  • สาขาวิชา 10 สาขาติด 200 อันดับสูงสุดของโลก
  • ติดอันดับ 8 ของ Excellence in Research Australia
  • รายรับจากงานวิจัย 100.8 ล้าน AUD นับเป็นอันดับ 9 ของออสเตรเลีย