มี 3 หลักสูตรแพทยศาสตร์ชุมชนระดับจากUniversity of Newcastle

australia

5957

66

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 301

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Public and Community Health

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2021

A$31,450.00 (630,878 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Philosophy (Community Medicine and Clinical Epidemiology)

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

A$32,625.00 (654,448 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

PhD - Doctor of Philosophy (Community Medicine and Clinical Epidemiology)

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 4 ปี

A$32,625.00 (654,448 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

มหาวิทยาลัย Newcastle ติดอันดับ 10 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในออสเตรเลีย

  • คุณภาพมหาวิทยาลัยอยู่ในระดับดีเลิศ
  • สาขาวิชา 10 สาขาติด 200 อันดับสูงสุดของโลก
  • ติดอันดับ 8 ของ Excellence in Research Australia
  • รายรับจากงานวิจัย 100.8 ล้าน AUD นับเป็นอันดับ 9 ของออสเตรเลีย