มี 5 หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมระดับจากUniversity of South Australia (UniSA)

australia

2446

17

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 251

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Science (Environmental Systems)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 24 กุมภาพันธ์ 2020, 20 กรกฎาคม 2020, 22 กุมภาพันธ์ 2021

A$33,600.00 (704,206 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Graduate Certificate in Environmental Science

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 0.5 ปี

เริ่มเรียน - 24 กุมภาพันธ์ 2020, 20 กรกฎาคม 2020, 22 กุมภาพันธ์ 2021

A$34,800.00 (729,356 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Graduate Diploma in Environmental Science

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 24 กุมภาพันธ์ 2020, 20 กรกฎาคม 2020, 22 กุมภาพันธ์ 2021

A$34,800.00 (729,356 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Environmental Science

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 24 กุมภาพันธ์ 2020, 20 กรกฎาคม 2020, 22 กุมภาพันธ์ 2021

A$34,800.00 (729,356 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Environmental Science

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 24 กุมภาพันธ์ 2020, 20 กรกฎาคม 2020, 22 กุมภาพันธ์ 2021

A$33,600.00 (704,206 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

มหาวิทยาลัย South Australia เป็นหนึ่งในสามมหาวิทยาลัยอายุน้อยยอดเยี่ยมของออสเตรเลียปี 2018 โดยการจัดอันดับของ Times Higher Education

  • มหาวิทยาลัยอายุน้อยยอดเยี่ยมอันดับ 3 ประจำปี 2018 โดย THE
  • มีหลักสูตรระดับโลกมากกว่า 200 หลักสูตร
  • ร่วมมือกับบริษัทมากกว่า 2500 แห่งทั่วโลก
  • โรงเรียนธุรกิจ UniSA ผ่านการรับรอง EQUIS