มี 8 หลักสูตรการเงินระดับจากUniversity of South Australia (UniSA)

australia

1912

10

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 201

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Business (Economics, Finance and Trade)

เข้าชม8ครั้ง

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 3 ปี

เริ่มเรียน - 24 กุมภาพันธ์ 2020, 27 กรกฎาคม 2020

A$32,600.00 (684,626 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Business (Finance)

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 3 ปี

เริ่มเรียน - 24 กุมภาพันธ์ 2020, 27 กรกฎาคม 2020

A$32,600.00 (684,626 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Business (Financial Planning)

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 3 ปี

เริ่มเรียน - 23 กันยายน 2019, 13 มกราคม 2020, 6 เมษายน 2020, 29 มิถุนายน 2020

A$23,000.00 (483,018 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Commerce (Accounting), Bachelor of Business (Finance) DBCD

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 4 ปี

เริ่มเรียน - 24 กุมภาพันธ์ 2020, 27 กรกฎาคม 2020

A$32,600.00 (684,626 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Graduate Certificate in Financial Planning

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 0.5 ปี

เริ่มเรียน - 24 กุมภาพันธ์ 2020, 27 กรกฎาคม 2020

A$35,900.00 (753,929 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Graduate Diploma in Financial Planning

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 24 กุมภาพันธ์ 2020, 27 กรกฎาคม 2020

A$35,900.00 (753,929 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Engineering (Water Resources Management)

เข้าชม10ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 24 กุมภาพันธ์ 2020, 27 กรกฎาคม 2020

A$36,900.00 (774,930 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Finance (Financial Planning)

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 24 กุมภาพันธ์ 2020, 27 กรกฎาคม 2020

A$35,900.00 (753,929 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

มหาวิทยาลัย South Australia เป็นหนึ่งในสามมหาวิทยาลัยอายุน้อยยอดเยี่ยมของออสเตรเลียปี 2018 โดยการจัดอันดับของ Times Higher Education

  • มหาวิทยาลัยอายุน้อยยอดเยี่ยมอันดับ 3 ประจำปี 2018 โดย THE
  • มีหลักสูตรระดับโลกมากกว่า 200 หลักสูตร
  • ร่วมมือกับบริษัทมากกว่า 2500 แห่งทั่วโลก
  • โรงเรียนธุรกิจ UniSA ผ่านการรับรอง EQUIS