เรียนต่อช่วงโควิด-19: สถาบันนี้มีคอร์สแบบ"เรียนที่มหาลัยผสมเรียนออนไลน์" นักศึกษาเรียนออนไลน์ก่อน แล้วไปเรียนมหาลัยในภายหลัง เมื่อทุกอย่างพร้อม สังเกตที่แถบ"เรียนที่มหาลัย เริ่มด้วยออนไลน์"

มี 12 หลักสูตรMBAระดับจากUniversity of South Australia (UniSA)

australia

2838

18

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 301

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

International Master of Business Administration

เข้าชม1ครั้ง

MBA

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 22 กุมภาพันธ์ 2021, 2 สิงหาคม 2021

A$35,900.00 (฿ 830,927) ต่อปี

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

International Master of Business Administration (Business Analytics)

MBA

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 22 กุมภาพันธ์ 2021, 2 สิงหาคม 2021

A$35,900.00 (฿ 830,927) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

International Master of Business Administration (Finance)

เข้าชม2ครั้ง

MBA

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 22 กุมภาพันธ์ 2021, 2 สิงหาคม 2021

A$35,900.00 (฿ 830,927) ต่อปี

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

International Master of Business Administration (Human Resource Management)

เข้าชม3ครั้ง

MBA

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 22 กุมภาพันธ์ 2021, 2 สิงหาคม 2021

A$35,900.00 (฿ 830,927) ต่อปี

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

International Master of Business Administration (Marketing)

เข้าชม9ครั้ง

MBA

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 22 กุมภาพันธ์ 2021, 2 สิงหาคม 2021

A$35,900.00 (฿ 830,927) ต่อปี

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

International Master of Business Administration (Supply Chain Management)

เข้าชม4ครั้ง

MBA

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 22 กุมภาพันธ์ 2021, 2 สิงหาคม 2021

A$35,900.00 (฿ 830,927) ต่อปี

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

International Master of Business Administration (Tourism and Event Management)

เข้าชม9ครั้ง

MBA

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 22 กุมภาพันธ์ 2021, 2 สิงหาคม 2021

A$35,900.00 (฿ 830,927) ต่อปี

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

Master of Business Administration (Finance)

เข้าชม2ครั้ง

MBA

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 1.5 ปี

เริ่มเรียน - 5 เมษายน 2021, 14 มิถุนายน 2021, 20 กันยายน 2021

A$40,300.00 (฿ 932,768) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Master of Business Administration (Human Resource Management)

เข้าชม2ครั้ง

MBA

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 1.5 ปี

เริ่มเรียน - 5 เมษายน 2021, 14 มิถุนายน 2021, 20 กันยายน 2021

A$40,300.00 (฿ 932,768) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Master of Business Administration (Marketing)

เข้าชม4ครั้ง

MBA

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 1.5 ปี

เริ่มเรียน - 5 เมษายน 2021, 14 มิถุนายน 2021, 20 กันยายน 2021

A$40,300.00 (฿ 932,768) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

International Master of Business Administration (Advertising and Brand Management)

เข้าชม3ครั้ง

MBA

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 22 กุมภาพันธ์ 2021, 2 สิงหาคม 2021

A$35,900.00 (฿ 830,927) ต่อปี

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

Master of Business Administration

เข้าชม3ครั้ง

MBA

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 1.5 ปี

เริ่มเรียน - 5 เมษายน 2021, 14 มิถุนายน 2021, 20 กันยายน 2021

A$40,300.00 (฿ 932,768) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

UniSA เป็นมหาวิทยาลัยสมัยใหม่ระดับท็อป 3 ของออสเตรเลียในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสมัยใหม่ประจำปี 2019 โดย Times Higher Education

  • การศึกษาอันมีคุณภาพที่คุณเชื่อถือได้
  • เปิดสอนหลักสูตรปริญญาที่มีคุณภาพระดับโลกมากกว่า 200 หลักสูตร
  • มีความร่วมมือกับบริษัทมากกว่า 2,500 บริษัททั่วโลก
  • มีการฝึกอบรมงานในอุตสาหกรรมและประสบการณ์การเรียนภาคปฏิบัติ