เรียนต่อ ออสเตรเลีย ที่ University of Southern Queensland (USQ)

australia

2269

4

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 501

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

ฟรี

คู่มือเรียนต่อออสเตรเลีย!

สนใจเรียนต่อออสเตรเลีย? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

Academic Communication Skills Program (ACSP)

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 10 สัปดาห์

เริ่มเรียน - Scheduled dates throughout the year

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Associate Degree of Biomedical Sciences

เข้าชม4ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2022

A$34,800.00 (฿ 822,926) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Associate Degree of Business and Commerce

เข้าชม23ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 12 กรกฎาคม 2021, 15 พฤศจิกายน 2021

A$26,880.00 (฿ 635,639) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Associate Degree of Construction (Construction Management)

เข้าชม5ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 12 กรกฎาคม 2021

A$35,280.00 (฿ 834,277) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Associate Degree of Criminology and Criminal Justice

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 12 กรกฎาคม 2021

A$27,520.00 (฿ 650,774) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Associate Degree of Engineering (Agricultural Engineering)

เข้าชม3ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 12 กรกฎาคม 2021, 15 พฤศจิกายน 2021

A$35,280.00 (฿ 834,277) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Associate Degree of Engineering (Civil Engineering)

เข้าชม16ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 12 กรกฎาคม 2021, 15 พฤศจิกายน 2021

A$35,280.00 (฿ 834,277) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Associate Degree of Engineering (Electrical and Electronic Engineering)

เข้าชม14ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 12 กรกฎาคม 2021, 15 พฤศจิกายน 2021

A$35,280.00 (฿ 834,277) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Associate Degree of Engineering (Instrumentation Control and Automation Engineering)

เข้าชม1ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 4 ปี

เริ่มเรียน - 12 กรกฎาคม 2021, 15 พฤศจิกายน 2021

A$35,280.00 (฿ 834,277) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Associate Degree of Engineering (Mechanical Engineering)

เข้าชม6ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 12 กรกฎาคม 2021, 15 พฤศจิกายน 2021

A$35,280.00 (฿ 834,277) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Associate Degree of Engineering (Mining Engineering)

เข้าชม14ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 12 กรกฎาคม 2021, 15 พฤศจิกายน 2021

A$35,280.00 (฿ 834,277) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Associate Degree of Medical Laboratory Science

เข้าชม7ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2022

A$34,800.00 (฿ 822,926) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

ชอบมหาวิทยาลัยนี้