มี 7 หลักสูตรวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมระดับจากUniversity of Southern Queensland (USQ)

australia

3550

27

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 501

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

ฟรี

คู่มือเรียนต่อออสเตรเลีย!

สนใจเรียนต่อออสเตรเลีย? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

Bachelor of Engineering (Honours) (Environmental Engineering)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 22 กุมภาพันธ์ 2021, 12 กรกฎาคม 2021

A$35,280.00 (฿ 816,577) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Engineering Science (Environmental Engineering)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 22 กุมภาพันธ์ 2021, 12 กรกฎาคม 2021

A$35,280.00 (฿ 816,577) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Graduate Certificate of Engineering Science (Environmental Engineering)

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 0.5 ปี

เริ่มเรียน - 22 กุมภาพันธ์ 2021, 12 กรกฎาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Graduate Diploma of Engineering Science (Environmental Engineering)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 22 กุมภาพันธ์ 2021, 12 กรกฎาคม 2021

A$35,200.00 (฿ 814,725) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Master of Engineering Practice (Environmental Engineering)

ปริญญาโท

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 3

เริ่มเรียน - 22 กุมภาพันธ์ 2021, 12 กรกฎาคม 2021, 15 พฤศจิกายน 2021

A$35,200.00 (฿ 814,725) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Master of Engineering Science (Environmental Engineering)

เข้าชม8ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 22 กุมภาพันธ์ 2021, 12 กรกฎาคม 2021, 15 พฤศจิกายน 2021

A$35,200.00 (฿ 814,725) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

PhD - Doctor of Philosophy (Engineering and Built Environment)

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 22 กุมภาพันธ์ 2021, 12 กรกฎาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

ชอบมหาวิทยาลัยนี้