มี 8 หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลระดับจากUniversity of Southern Queensland (USQ)

australia

3931

31

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 601

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Engineering (Honours) (Mechanical Engineering)

เข้าชม17ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 13 กรกฎาคม 2020

A$33,600.00 (717,599 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Engineering Science (Mechanical Engineering)

เข้าชม11ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 13 กรกฎาคม 2020, 16 พฤศจิกายน 2020

A$33,360.00 (712,473 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Graduate Certificate of Engineering Technology (Mechanical Engineering)

เข้าชม8ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 0.5 ปี

เริ่มเรียน - 13 กรกฎาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Graduate Diploma of Engineering Science (Mechanical Engineering)

เข้าชม6ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 13 กรกฎาคม 2020

A$33,520.00 (715,890 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Master of Engineering Practice (Mechanical Engineering)

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาโท

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 3

เริ่มเรียน - 13 กรกฎาคม 2020, 16 พฤศจิกายน 2020

A$29,120.00 (621,919 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Master of Engineering Science (Mechanical Engineering)

เข้าชม12ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 13 กรกฎาคม 2020

A$33,520.00 (715,890 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Associate Degree of Engineering (Mechanical Engineering)

เข้าชม20ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 13 กรกฎาคม 2020, 16 พฤศจิกายน 2020

A$33,600.00 (717,599 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Graduate Certificate of Engineering Science (Mechanical Engineering)

เข้าชม7ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 0.5 ปี

เริ่มเรียน - 13 กรกฎาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

USQ เป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ในออสเตรเลียด้านบริการช่วยเหลือนักศึกษาพร้อมด้วยคะแนน 5 ดาวในด้านความเป็นสากลและโอกาสการได้งาน (Quacquarelli Symonds,2019)

  • การเรียนในวิทยาเขตที่เมือง Queensland
  • อันดับ 1 ของออสเตรเลียในด้านเงินเดือนเริ่มต้นที่สูงที่สุด
  • มหาวิทยาลัยชั้นนำด้านการวิจัยในภูมิภาค
  • สิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการสอนระดับโลก