มี 9 หลักสูตรวิศวกรรมอิเล็คทรอนิคส์ระดับจากUniversity of Southern Queensland (USQ)

australia

4916

36

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 601

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

ฟรี

คู่มือเรียนต่อออสเตรเลีย!

สนใจเรียนต่อออสเตรเลีย? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

Associate Degree of Engineering (Electrical and Electronic Engineering)

เข้าชม23ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 18 พฤศจิกายน 2019, 24 กุมภาพันธ์ 2020, 13 กรกฎาคม 2020

A$30,480.00 (638,538 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Engineering (Honours) (Electrical and Electronic Engineering)

เข้าชม11ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 24 กุมภาพันธ์ 2020

A$30,480.00 (638,538 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Engineering (Honours) (Mechatronic Engineering)

เข้าชม7ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 24 กุมภาพันธ์ 2020

A$30,480.00 (638,538 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Engineering Science (Electrical and Electronic Engineering)

เข้าชม13ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 18 พฤศจิกายน 2019, 24 กุมภาพันธ์ 2020

A$30,480.00 (638,538 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Graduate Certificate of Engineering Science (Electrical and Electronic Engineering)

เข้าชม11ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 0.5 ปี

เริ่มเรียน - 24 กุมภาพันธ์ 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Graduate Certificate of Engineering Technology (Electrical and Electronic Engineering)

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 0.5 ปี

เริ่มเรียน - 24 กุมภาพันธ์ 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Graduate Diploma of Engineering Science (Electrical and Electronic Engineering)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 24 กุมภาพันธ์ 2020

A$30,400.00 (636,862 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Master of Engineering Practice (Electrical and Electronic Engineering)

เข้าชม6ครั้ง

ปริญญาโท

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 3

เริ่มเรียน - 18 พฤศจิกายน 2019, 24 กุมภาพันธ์ 2020

A$25,705.00 (538,504 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Master of Engineering Science (Electrical and Electronic Engineering)

เข้าชม11ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 24 กุมภาพันธ์ 2020

A$28,895.00 (605,333 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

ชอบมหาวิทยาลัยนี้