มี 10 หลักสูตรกฎหมายศึกษาระดับจากUniversity of Southern Queensland (USQ)

australia

4942

36

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 601

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

ฟรี

คู่มือเรียนต่อออสเตรเลีย!

สนใจเรียนต่อออสเตรเลีย? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

Bachelor of Arts (Legal Studies)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 24 กุมภาพันธ์ 2020, 13 กรกฎาคม 2020

A$23,680.00 (496,082 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Arts (Social Justice Studies)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 24 กุมภาพันธ์ 2020, 13 กรกฎาคม 2020

A$23,680.00 (496,082 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Arts and Bachelor of Laws

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 5 ปี

เริ่มเรียน - 18 พฤศจิกายน 2019, 24 กุมภาพันธ์ 2020

A$24,080.00 (504,462 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Business and Commerce and Bachelor of Laws

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 5 ปี

เริ่มเรียน - 18 พฤศจิกายน 2019, 24 กุมภาพันธ์ 2020

A$24,080.00 (504,462 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Laws

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 18 พฤศจิกายน 2019, 24 กุมภาพันธ์ 2020

A$24,960.00 (522,897 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Doctor of Philosophy (PhD) in Law and Justice

เข้าชม10ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 24 กุมภาพันธ์ 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Juris Doctor

ปริญญาโท

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 3

เริ่มเรียน - 18 พฤศจิกายน 2019, 24 กุมภาพันธ์ 2020

A$23,280.00 (487,702 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Master of Laws (Comparative Law)

ปริญญาโท

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 1.5

เริ่มเรียน - 24 กุมภาพันธ์ 2020

A$21,520.00 (450,831 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Master of Laws (Research)

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1.5 ปี

เริ่มเรียน - 24 กุมภาพันธ์ 2020

A$23,680.00 (496,082 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Master of Laws (Sustainable Development)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 1.5

เริ่มเรียน - 24 กุมภาพันธ์ 2020

A$21,520.00 (450,831 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

ชอบมหาวิทยาลัยนี้