มี 8 หลักสูตรการฝึกอบรมครูระดับจากUniversity of Southern Queensland (USQ)

australia

4966

36

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 601

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

ฟรี

คู่มือเรียนต่อออสเตรเลีย!

สนใจเรียนต่อออสเตรเลีย? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

Graduate Certificate of Education (Adult, Professional and Workplace Learning)

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 0.5

เริ่มเรียน - 18 พฤศจิกายน 2019, 24 กุมภาพันธ์ 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Graduate Certificate of Education (Digital Learning Environments)

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 0.5

เริ่มเรียน - 18 พฤศจิกายน 2019, 24 กุมภาพันธ์ 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Graduate Certificate of Education (Tertiary Teaching)

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 0.5

เริ่มเรียน - 18 พฤศจิกายน 2019, 24 กุมภาพันธ์ 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Graduate Certificate of Science (Mathematics for Primary/Middle School Teaching)

เข้าชม7ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 1

เริ่มเรียน - 24 กุมภาพันธ์ 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Graduate Certificate of Science (Science for Primary/Middle School Teaching)

เข้าชม6ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 0.5 ปี

เริ่มเรียน - 24 กุมภาพันธ์ 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Master of Education (Adult, Professional and Workplace Learning)

ปริญญาโท

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 1.5

เริ่มเรียน - 18 พฤศจิกายน 2019, 24 กุมภาพันธ์ 2020

A$21,840.00 (457,535 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Master of Learning and Teaching (Primary)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 2

เริ่มเรียน - 24 กุมภาพันธ์ 2020

A$21,250.00 (445,175 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Master of Learning and Teaching (Secondary)

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาโท

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 2

เริ่มเรียน - 24 กุมภาพันธ์ 2020

A$21,250.00 (445,175 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

ชอบมหาวิทยาลัยนี้