เรียนต่อ ออสเตรเลีย ที่ University of Technology Sydney - UTS

australia

4874

48

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 160

Accounting Practices and Tools

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 7 สัปดาห์

เริ่มเรียน - ประมาณ พฤษภาคม 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Adaptive Robotic Fabrication for Building Design

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 16 วัน

เริ่มเรียน - To be confirmed

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Advanced Data Analytics

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 10 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 2 สิงหาคม 2021, 4 ตุลาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Advanced Data Analytics for Cybersecurity

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 10 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 2 สิงหาคม 2021, 4 ตุลาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Advanced Data Science for Innovation

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 6 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 22 กันยายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Advanced Data Visualisation

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 10 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 2 สิงหาคม 2021, 4 ตุลาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Advanced Digital Tools for Architectural Design and Structural Optimisation

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 16 วัน

เริ่มเรียน - To be confirmed

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Advanced Digital Tools for City Design

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 16 วัน

เริ่มเรียน - To be confirmed

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Advanced Machine Learning

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 10 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 2 สิงหาคม 2021, 4 ตุลาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Advanced Master of Business Administration

เข้าชม36ครั้ง

MBA

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 21 กุมภาพันธ์ 2022

A$65,448.00 (฿ 1,568,703) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Advanced Virtual Reality for Architectural Design

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 16 วัน

เริ่มเรียน - To be confirmed

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Applied Data Analytics

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 10 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 2 สิงหาคม 2021, 4 ตุลาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

ข้อมูลน่าสนใจ University of Technology Sydney - UTS

UTS ลงทุน 1.3 พันล้านดอลลาร์ออสเตรเลียเพื่อสร้างวิทยาเขตอันทันสมัยใจกลางย่านธุรกิจของ Sydney

  • ตั้งอยู่ใจกลาง Sydney
  • มหาวิทยาลัยอายุน้อยอันดับ 1 ของออสเตรเลีย
  • เสนอทุนการศึกษา 30 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย
  • มีหน่วยรักษาความปลอดภัยคอยตรวจตราตลอด 24 ชั่วโมง