ทั้งหมดที่ University of Technology Sydney - UTS ออสเตรเลีย

null

9888

75

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 194

Advanced Master of Business Administration

เข้าชม22ครั้ง

MBA

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 22 กุมภาพันธ์ 2021

A$41,910.00 (895,076 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Advanced Science Bachelor of Creative Intelligence and Innovation

เข้าชม17ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 YEARS FULL TIME OR 8 YEARS PART TIME

เริ่มเรียน - 22 กุมภาพันธ์ 2021

A$40,290.00 (860,478 ฿) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Advanced Science in Advanced Materials and Data Science

เข้าชม6ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 27 กรกฎาคม 2020, 22 กุมภาพันธ์ 2021

A$40,290.00 (860,478 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Advanced Science in Environmental Biotechnology

เข้าชม7ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 27 กรกฎาคม 2020, 22 กุมภาพันธ์ 2021

A$40,290.00 (860,478 ฿) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Advanced Science in Pharmaceutical Sciences

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 27 กรกฎาคม 2020, 22 กุมภาพันธ์ 2021

A$40,290.00 (860,478 ฿) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Advanced Science in Pre-Medicine

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 27 กรกฎาคม 2020, 22 กุมภาพันธ์ 2021

A$40,290.00 (860,478 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Biomedical Physics

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 27 กรกฎาคม 2020, 22 กุมภาพันธ์ 2021

A$39,520.00 (844,033 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Biomedical Physics Bachelor of Creative Intelligence and Innovation

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 YEARS FULL TIME OR 8 YEARS PART TIME

เริ่มเรียน - 22 กุมภาพันธ์ 2021

A$39,520.00 (844,033 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Biomedical Science

เข้าชม11ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 YEARS FULL TIME OR 6 YEARS PART TIME

เริ่มเรียน - 27 กรกฎาคม 2020, 22 กุมภาพันธ์ 2021

A$39,520.00 (844,033 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Biotechnology

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 YEARS FULL TIME OR 6 YEARS PART TIME

เริ่มเรียน - 27 กรกฎาคม 2020, 22 กุมภาพันธ์ 2021

A$39,520.00 (844,033 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Biotechnology Bachelor of Business

เข้าชม12ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 YEARS FULL TIME OR 8 YEARS PART TIME

เริ่มเรียน - 27 กรกฎาคม 2020, 22 กุมภาพันธ์ 2021

A$39,520.00 (844,033 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Business - Accounting

เข้าชม36ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 YEARS FULL TIME OR 6 YEARS PART TIME

เริ่มเรียน - 27 กรกฎาคม 2020, 22 กุมภาพันธ์ 2021

A$38,060.00 (812,851 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

UTS ลงทุน 1.3 พันล้านดอลลาร์ออสเตรเลียเพื่อสร้างวิทยาเขตอันทันสมัยใจกลางย่านธุรกิจของ Sydney

  • ตั้งอยู่ใจกลาง Sydney
  • มหาวิทยาลัยอายุน้อยอันดับ 1 ของออสเตรเลีย
  • เสนอทุนการศึกษา 30 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย
  • มีหน่วยรักษาความปลอดภัยคอยตรวจตราตลอด 24 ชั่วโมง