มี 46 หลักสูตรสุขภาพและการแพทย์ระดับจากUniversity of Technology Sydney - UTS

null

15105

112

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 194

C02024v4 PhD - Doctor of Philosophy in Nursing, Midwifery, Health

เข้าชม23ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 1 มกราคม 2020, 1 กรกฎาคม 2020

A$35,280.00 (726,447 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

C02061v1 PhD - Doctor of Philosophy in Public Health

เข้าชม15ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 1 มกราคม 2020, 1 กรกฎาคม 2020

A$35,280.00 (726,447 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

C02065v1 PhD - Doctor of Philosophy in Genetic Counselling

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 1 มกราคม 2020, 1 กรกฎาคม 2020

A$33,070.00 (680,941 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

C02066v1 PhD - Doctor of Philosophy in Speech Pathology

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 1 มกราคม 2020, 1 กรกฎาคม 2020

A$33,070.00 (680,941 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

C03048v3 Master of Nursing (Research)

เข้าชม86ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 1 มกราคม 2020, 1 กรกฎาคม 2020

A$35,280.00 (726,447 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

C03049v3 Master of Midwifery (Research)

เข้าชม21ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 1 มกราคม 2020, 1 กรกฎาคม 2020

A$35,280.00 (726,447 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

C03050v3 Master of Health Services (Research)

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 1 มกราคม 2020, 1 กรกฎาคม 2020

A$35,280.00 (726,447 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

C03061v1 Master of Genetic Counselling (Research)

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2

เริ่มเรียน - 1 มกราคม 2020, 1 กรกฎาคม 2020

A$33,070.00 (680,941 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

C03062v1 Master of Speech and Language Sciences (Research)

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 1 มกราคม 2020, 1 กรกฎาคม 2020

A$33,070.00 (680,941 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

C04140v11 Master of Health Services Management

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1.5 ปี

เริ่มเรียน - 9 มีนาคม 2020, 27 กรกฎาคม 2020

A$35,280.00 (726,447 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

C04228v2 Master of Advanced Nursing

เข้าชม53ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1.5 ปี

เริ่มเรียน - 9 มีนาคม 2020

A$35,280.00 (726,447 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

C04246v2 Master of Advanced Health Services Management

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 9 มีนาคม 2020, 27 กรกฎาคม 2020

A$35,280.00 (726,447 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

UTS ลงทุน 1.3 พันล้านดอลลาร์ออสเตรเลียเพื่อสร้างวิทยาเขตอันทันสมัยใจกลางย่านธุรกิจของ Sydney

  • ตั้งอยู่ใจกลาง Sydney
  • มหาวิทยาลัยอายุน้อยอันดับ 1 ของออสเตรเลีย
  • เสนอทุนการศึกษา 30 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย
  • มีหน่วยรักษาความปลอดภัยคอยตรวจตราตลอด 24 ชั่วโมง