มี 35 หลักสูตรกฎหมายระดับจากUniversity of Technology Sydney - UTS

null

15183

114

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 194

C02028v6 PhD - Doctor of Philosophy in Law

เข้าชม13ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 1 มกราคม 2020, 1 กรกฎาคม 2020

A$33,070.00 (687,724 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

C03024v7 Master of Laws (Research)

เข้าชม16ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 1 มกราคม 2020, 1 กรกฎาคม 2020

A$33,070.00 (687,724 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

C04143v8 Master of Laws

เข้าชม10ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 9 มีนาคม 2020, 27 กรกฎาคม 2020

A$45,350.00 (943,099 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

C04236v3 Juris Doctor

เข้าชม36ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 9 มีนาคม 2020, 27 กรกฎาคม 2020

A$47,200.00 (981,571 ฿) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

C04250v2 Juris Doctor / MBA - Master of Business Administration

เข้าชม84ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 9 มีนาคม 2020, 27 กรกฎาคม 2020

A$49,100.00 (1,021,084 ฿) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

C04250v2 Juris Doctor / MBA - Master of Business Administration

เข้าชม4ครั้ง

MBA

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 9 มีนาคม 2020, 27 กรกฎาคม 2020

A$49,100.00 (1,021,084 ฿) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

C04251v1 Master of Intellectual Property

เข้าชม8ครั้ง

ปริญญาโท

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 1.5 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020, 1 มิถุนายน 2020, 2 พฤศจิกายน 2020

A$45,350.00 (943,099 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

C04264v1 Master of Legal Studies

เข้าชม36ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 9 มีนาคม 2020, 27 กรกฎาคม 2020

A$47,200.00 (981,571 ฿) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

C04320v1 Juris Doctor Graduate Certificate in Professional Legal Practice

เข้าชม10ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 9 มีนาคม 2020, 27 กรกฎาคม 2020

A$49,100.00 (1,021,084 ฿) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

C06099v1 Graduate Diploma in Intellectual Property

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 1 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020, 1 มิถุนายน 2020, 2 พฤศจิกายน 2020

A$45,350.00 (943,099 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

C07073v5 Graduate Diploma in Australian Law

เข้าชม15ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 9 มีนาคม 2020, 27 กรกฎาคม 2020

A$47,200.00 (981,571 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

C07122v1 Graduate Diploma in Legal Studies

เข้าชม15ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 9 มีนาคม 2020, 27 กรกฎาคม 2020

A$47,200.00 (981,571 ฿) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

UTS ลงทุน 1.3 พันล้านดอลลาร์ออสเตรเลียเพื่อสร้างวิทยาเขตอันทันสมัยใจกลางย่านธุรกิจของ Sydney

  • ตั้งอยู่ใจกลาง Sydney
  • มหาวิทยาลัยอายุน้อยอันดับ 1 ของออสเตรเลีย
  • เสนอทุนการศึกษา 30 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย
  • มีหน่วยรักษาความปลอดภัยคอยตรวจตราตลอด 24 ชั่วโมง