มี 90 หลักสูตรสังคมศาสตร์และสื่อระดับจากUniversity of Technology Sydney - UTS

null

15183

114

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 194

C02019v3 PhD - Doctor of Philosophy in Humanities and Social Sciences

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 1 มกราคม 2020, 1 กรกฎาคม 2020

A$28,240.00 (587,279 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

C02039v3 PhD - Doctor of Philosophy in International Studies

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 1 มกราคม 2020, 1 กรกฎาคม 2020

A$29,400.00 (611,402 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

C02058v2 PhD - Doctor of Philosophy in Economics

เข้าชม20ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 1 กรกฎาคม 2020

A$35,280.00 (733,683 ฿) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

C03018v4 Master of Arts (Research) in Humanities and Social Sciences

เข้าชม14ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 1 มกราคม 2020, 1 กรกฎาคม 2020

A$28,240.00 (587,279 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

C03034v4 Master of Arts (Research) in International Studies

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 1 มกราคม 2020, 1 กรกฎาคม 2020

A$29,400.00 (611,402 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

C04109v7 Master of Arts in Creative Writing

เข้าชม15ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1.5 ปี

เริ่มเรียน - 9 มีนาคม 2020, 27 กรกฎาคม 2020

A$32,600.00 (677,950 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

C04222v1 Master of Interaction Design

เข้าชม36ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1.5 ปี

เริ่มเรียน - 9 มีนาคม 2020, 27 กรกฎาคม 2020

A$43,580.00 (906,290 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

C04234v1 Master of Interaction Design (Extension)

เข้าชม7ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 9 มีนาคม 2020, 27 กรกฎาคม 2020

A$43,580.00 (906,290 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

C04257v1 Master of Local Government

เข้าชม6ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1.5 ปี

เริ่มเรียน - 9 มีนาคม 2020, 27 กรกฎาคม 2020

A$24,560.00 (510,750 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

C04272v2 Master of Environmental Engineering Management

เข้าชม127ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 9 มีนาคม 2020, 27 กรกฎาคม 2020

A$38,720.00 (805,221 ฿) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

C04305v1 Master of Applied Linguistics and TESOL

เข้าชม29ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1.5 ปี

เริ่มเรียน - 9 มีนาคม 2020, 27 กรกฎาคม 2020

A$31,780.00 (660,897 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

C04321v1 Master of Advanced Journalism

เข้าชม13ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1.5 ปี

เริ่มเรียน - 9 มีนาคม 2020, 27 กรกฎาคม 2020

A$35,280.00 (733,683 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

UTS ลงทุน 1.3 พันล้านดอลลาร์ออสเตรเลียเพื่อสร้างวิทยาเขตอันทันสมัยใจกลางย่านธุรกิจของ Sydney

  • ตั้งอยู่ใจกลาง Sydney
  • มหาวิทยาลัยอายุน้อยอันดับ 1 ของออสเตรเลีย
  • เสนอทุนการศึกษา 30 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย
  • มีหน่วยรักษาความปลอดภัยคอยตรวจตราตลอด 24 ชั่วโมง