มี 16 หลักสูตรชีววิทยาระดับจากUniversity of Technology Sydney - UTS

australia

18795

141

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 196

C02031v3 PhD - Doctor of Philosophy in Biology

เข้าชม7ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 1 กรกฎาคม 2019

A$38,380.00 (839,516 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

C03029v4 Master of Science (Research) in Biology

เข้าชม15ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 1 กรกฎาคม 2019

A$38,380.00 (839,516 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

C04241v2 Master of Science in Marine Science and Management

เข้าชม46ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1.5 ปี

เริ่มเรียน - 22 กรกฎาคม 2019

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

C04241v2 Master of Science in Medical Biotechnology

เข้าชม31ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1.5 ปี

เริ่มเรียน - 22 กรกฎาคม 2019

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

C04265v2 Master of Science (Extension) in Medical Biotechnology

เข้าชม31ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 22 กรกฎาคม 2019

A$38,380.00 (839,516 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

C09022v3 Bachelor of Biotechnology (Honours)

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 22 กรกฎาคม 2019

A$37,650.00 (823,549 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

C10162v5 Bachelor of Science (Biotechnology), Bachelor of Business

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 22 กรกฎาคม 2019

A$37,650.00 (823,549 ฿) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

C10169v5 Bachelor of Biotechnology Bachelor of Business

เข้าชม6ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 22 กรกฎาคม 2019

A$37,650.00 (823,549 ฿) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

C10172v7 Bachelor of Biotechnology

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 22 กรกฎาคม 2019

A$37,650.00 (823,549 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

C10223v2 Bachelor of Environmental Biology

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 22 กรกฎาคม 2019

A$37,650.00 (823,549 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

C10228v5 Bachelor of Marine Biology

เข้าชม6ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 22 กรกฎาคม 2019

A$37,650.00 (823,549 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

C10242v2 Bachelor of Science in Biotechnology

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 22 กรกฎาคม 2019

A$37,650.00 (823,549 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

  • 1
  • 2
ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

UTS ลงทุน 1.3 พันล้านดอลลาร์ออสเตรเลียเพื่อสร้างวิทยาเขตอันทันสมัยใจกลางย่านธุรกิจของ Sydney

  • ตั้งอยู่ใจกลาง Sydney
  • มหาวิทยาลัยอายุน้อยอันดับ 1 ของออสเตรเลีย
  • เสนอทุนการศึกษา 30 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย
  • มีหน่วยรักษาความปลอดภัยคอยตรวจตราตลอด 24 ชั่วโมง