มี 4 หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมระดับจากUniversity of Technology Sydney - UTS

australia

14790

110

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 194

C04265v2 Master of Science (Extension) in Marine Science and Management

เข้าชม11ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 9 มีนาคม 2020, 27 กรกฎาคม 2020

A$40,290.00 (835,337 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

C10223v2 Bachelor of Environmental Biology

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 9 มีนาคม 2020, 27 กรกฎาคม 2020

A$39,520.00 (819,372 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

C10242v2 Bachelor of Science in Environmental Sciences

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 9 มีนาคม 2020, 27 กรกฎาคม 2020

A$39,520.00 (819,372 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

C04241v2 Master of Science in Marine Science and Management

เข้าชม63ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1.5 ปี

เริ่มเรียน - 9 มีนาคม 2020, 27 กรกฎาคม 2020

A$40,290.00 (835,337 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

UTS ลงทุน 1.3 พันล้านดอลลาร์ออสเตรเลียเพื่อสร้างวิทยาเขตอันทันสมัยใจกลางย่านธุรกิจของ Sydney

  • ตั้งอยู่ใจกลาง Sydney
  • มหาวิทยาลัยอายุน้อยอันดับ 1 ของออสเตรเลีย
  • เสนอทุนการศึกษา 30 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย
  • มีหน่วยรักษาความปลอดภัยคอยตรวจตราตลอด 24 ชั่วโมง