มี 20 หลักสูตรสถาปัตยกรรมและการก่อสร้างระดับจากUniversity of Technology Sydney - UTS

australia

12110

86

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 194

Bachelor of Construction Project Management

เข้าชม51ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ มีนาคม 2020

A$33,070.00 (630,688 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Construction Project Management Bachelor of Arts in International Studies

เข้าชม7ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 6 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ มีนาคม 2020

A$33,070.00 (630,688 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Design in Architecture

เข้าชม52ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ มีนาคม 2020

A$38,720.00 (738,441 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Design in Architecture Bachelor of Creative Intelligence and Innovation

เข้าชม13ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ มีนาคม 2020

A$38,720.00 (738,441 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Graduate Certificate in Planning

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 0.5 ปี

เริ่มเรียน - 27 กรกฎาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Graduate Certificate in Property Development

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 0.5 ปี

เริ่มเรียน - 27 กรกฎาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Graduate Diploma in Planning

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 27 กรกฎาคม 2020

A$33,070.00 (630,688 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Graduate Diploma in Property Development

เข้าชม11ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 27 กรกฎาคม 2020

A$33,070.00 (630,688 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Architecture

เข้าชม94ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 27 กรกฎาคม 2020

A$38,720.00 (738,441 ฿) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Architecture (Research)

เข้าชม232ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 1 กรกฎาคม 2020

A$30,530.00 (582,247 ฿) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Built Environment (Research)

เข้าชม39ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 1 กรกฎาคม 2020

A$30,530.00 (582,247 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Design

เข้าชม40ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1.5 ปี

เริ่มเรียน - 27 กรกฎาคม 2020

A$38,060.00 (725,854 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

  • 1
  • 2
ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

UTS ลงทุน 1.3 พันล้านดอลลาร์ออสเตรเลียเพื่อสร้างวิทยาเขตอันทันสมัยใจกลางย่านธุรกิจของ Sydney

  • ตั้งอยู่ใจกลาง Sydney
  • มหาวิทยาลัยอายุน้อยอันดับ 1 ของออสเตรเลีย
  • เสนอทุนการศึกษา 30 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย
  • มีหน่วยรักษาความปลอดภัยคอยตรวจตราตลอด 24 ชั่วโมง