มี 4 หลักสูตรวิชาผู้ประกอบการระดับหลักสูตรปริญญาโทและเอกจากUniversity of Technology Sydney - UTS

australia

15547

125

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 194

C04288v1 Master of Not-for-Profit and Social Enterprise Management

เข้าชม14ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1.5 ปี

เริ่มเรียน - 9 มีนาคม 2020, 27 กรกฎาคม 2020

A$33,070.00 (682,591 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

C04304v4 MBA - Master of Business Administration in Entrepreneurship

เข้าชม131ครั้ง

MBA

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 9 มีนาคม 2020

A$41,910.00 (865,056 ฿) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

C04371v1 Master of Not-for-Profit and Social Enterprise Management (Extension)

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 9 มีนาคม 2020, 27 กรกฎาคม 2020

A$33,070.00 (682,591 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

C07019v6 Graduate Diploma in Not-for-Profit and Social Enterprise Management

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 9 มีนาคม 2020, 27 กรกฎาคม 2020

A$33,070.00 (682,591 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

UTS ลงทุน 1.3 พันล้านดอลลาร์ออสเตรเลียเพื่อสร้างวิทยาเขตอันทันสมัยใจกลางย่านธุรกิจของ Sydney

  • ตั้งอยู่ใจกลาง Sydney
  • มหาวิทยาลัยอายุน้อยอันดับ 1 ของออสเตรเลีย
  • เสนอทุนการศึกษา 30 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย
  • มีหน่วยรักษาความปลอดภัยคอยตรวจตราตลอด 24 ชั่วโมง