มี 7 หลักสูตรการตลาดระดับจากUniversity of Technology Sydney - UTS

20479

147

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 196

C04018v6 MBA - Master of Business Administration in Marketing

เข้าชม48ครั้ง

หลักสูตรปริญญาโทและเอก

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 22 กรกฎาคม 2019

A$39,920.00 (898,372 ฿) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

C04067v7 Master of Marketing

เข้าชม111ครั้ง

หลักสูตรปริญญาโทและเอก

เต็มเวลา - 1.5 ปี

เริ่มเรียน - 22 กรกฎาคม 2019

A$39,160.00 (881,268 ฿) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

C04261v2 Master of Marketing (Extension)

เข้าชม23ครั้ง

หลักสูตรปริญญาโทและเอก

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 22 กรกฎาคม 2019

A$39,160.00 (881,268 ฿) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

C10026v4 Bachelor of Business - Advertising and Marketing Communications

เข้าชม4ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 22 กรกฎาคม 2019

A$36,260.00 (816,006 ฿) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

C10026v4 Bachelor of Business - Marketing

เข้าชม9ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 22 กรกฎาคม 2019

A$36,260.00 (816,006 ฿) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

C10323v2 Bachelor of Design in Product Design Bachelor of Creative Intelligence and Innovation

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ มีนาคม 2019

A$36,260.00 (816,006 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

C11039v4 Graduate Certificate in Marketing

เข้าชม14ครั้ง

หลักสูตรปริญญาโทและเอก

เต็มเวลา - 0.5 ปี

เริ่มเรียน - 22 กรกฎาคม 2019

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

UTS ลงทุน 1.3 พันล้านดอลลาร์ออสเตรเลียเพื่อสร้างวิทยาเขตอันทันสมัยใจกลางย่านธุรกิจของ Sydney

  • ตั้งอยู่ใจกลาง Sydney
  • มหาวิทยาลัยอายุน้อยอันดับ 1 ของออสเตรเลีย
  • เสนอทุนการศึกษา 30 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย
  • มีหน่วยรักษาความปลอดภัยคอยตรวจตราตลอด 24 ชั่วโมง