มี 14 หลักสูตรวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ระดับจากUniversity of Technology Sydney - UTS

australia

14790

110

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 194

C02029v5 PhD - Doctor of Philosophy in Information Systems, Software Engineering, Analytics

เข้าชม83ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 1 มกราคม 2020, 1 กรกฎาคม 2020

A$35,880.00 (743,904 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

C02047v2 PhD - Doctor of Philosophy in Computer Systems

เข้าชม9ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 1 มกราคม 2020, 1 กรกฎาคม 2020

A$35,880.00 (743,904 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

C02062v1 PhD - Doctor of Philosophy in Learning Analytics

เข้าชม12ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 1 มกราคม 2020, 1 กรกฎาคม 2020

A$35,280.00 (731,464 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

C03025v5 Master of Science (Research) in Computing Sciences

เข้าชม23ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 1 มกราคม 2020, 1 กรกฎาคม 2020

A$35,880.00 (743,904 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

C03064v1 Master of Learning Analytics (Research)

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 1 มกราคม 2020, 1 กรกฎาคม 2020

A$35,280.00 (731,464 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

C04224v4 Master of Science in Internetworking (Extension)

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 9 มีนาคม 2020, 27 กรกฎาคม 2020

A$46,260.00 (959,113 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

C04298v1 Master of Digital Information Management

เข้าชม8ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1.5 ปี

เริ่มเรียน - 9 มีนาคม 2020, 27 กรกฎาคม 2020

A$32,600.00 (675,899 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

C04372v1 Master of Data Science and Innovation

เข้าชม36ครั้ง

ปริญญาโท

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 2 YEARS FULL TIME OR 4 YEARS PART TIME

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020, 1 มิถุนายน 2020, 2 พฤศจิกายน 2020

A$39,520.00 (819,372 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

C07125v1 Graduate Diploma in Digital Information Management

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 9 มีนาคม 2020, 27 กรกฎาคม 2020

A$32,600.00 (675,899 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

C09119v1 Bachelor of Computing Science (Honours)

เข้าชม8ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 9 มีนาคม 2020, 27 กรกฎาคม 2020

A$42,700.00 (885,303 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

C10229v4 Bachelor of Science in Games Development

เข้าชม18ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 9 มีนาคม 2020

A$42,700.00 (885,303 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

C10347v2 Bachelor of Advanced Science in Advanced Materials and Data Science

เข้าชม6ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 9 มีนาคม 2020, 27 กรกฎาคม 2020

A$40,290.00 (835,337 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

  • 1
  • 2
ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

UTS ลงทุน 1.3 พันล้านดอลลาร์ออสเตรเลียเพื่อสร้างวิทยาเขตอันทันสมัยใจกลางย่านธุรกิจของ Sydney

  • ตั้งอยู่ใจกลาง Sydney
  • มหาวิทยาลัยอายุน้อยอันดับ 1 ของออสเตรเลีย
  • เสนอทุนการศึกษา 30 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย
  • มีหน่วยรักษาความปลอดภัยคอยตรวจตราตลอด 24 ชั่วโมง