มี 8 หลักสูตรศิลปะระดับจากUniversity of Technology Sydney - UTS

australia

18635

144

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 196

C02020v2 Doctor of Creative Arts

เข้าชม33ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 1 กรกฎาคม 2019

A$26,900.00 (575,953 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

C04109v7 Master of Arts in Creative Writing

เข้าชม15ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1.5 ปี

เริ่มเรียน - 22 กรกฎาคม 2019

A$31,050.00 (664,808 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

C04322v1 Master of Animation and Visualisation

เข้าชม130ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - มกราคม 2020

A$33,600.00 (719,406 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

C10167v3 Bachelor of Medical Science Bachelor of Arts in International Studies

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 5 ปี

เริ่มเรียน - 22 กรกฎาคม 2019

A$37,650.00 (806,120 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

C10273v2 Bachelor of Design in Animation

เข้าชม11ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 9 มีนาคม 2020

A$38,060.00 (814,899 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

C10274v2 Bachelor of Design in Animation Bachelor of Arts in International Studies

เข้าชม8ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 5 ปี

เริ่มเรียน - 9 มีนาคม 2020

A$38,060.00 (814,899 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

C10356v2 Bachelor of Design in Animation Bachelor of Creative Intelligence and Innovation

เข้าชม7ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 9 มีนาคม 2020

A$38,060.00 (814,899 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

C10388v1 Bachelor of Forensic Science Bachelor of Arts in International Studies

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 5 ปี

เริ่มเรียน - 22 กรกฎาคม 2019

A$37,650.00 (806,120 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

UTS ลงทุน 1.3 พันล้านดอลลาร์ออสเตรเลียเพื่อสร้างวิทยาเขตอันทันสมัยใจกลางย่านธุรกิจของ Sydney

  • ตั้งอยู่ใจกลาง Sydney
  • มหาวิทยาลัยอายุน้อยอันดับ 1 ของออสเตรเลีย
  • เสนอทุนการศึกษา 30 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย
  • มีหน่วยรักษาความปลอดภัยคอยตรวจตราตลอด 24 ชั่วโมง