มี 9 หลักสูตรศิลปะระดับจากUniversity of Technology Sydney - UTS

20695

149

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 196

C02020v2 Doctor of Creative Arts

เข้าชม29ครั้ง

หลักสูตรปริญญาโทและเอก

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 1 กรกฎาคม 2019

A$26,900.00 (605,508 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

C04109v7 Master of Arts in Creative Writing

เข้าชม13ครั้ง

หลักสูตรปริญญาโทและเอก

เต็มเวลา - 1.5 ปี

เริ่มเรียน - 22 กรกฎาคม 2019

A$31,050.00 (698,923 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

C04322v1 Master of Animation and Visualisation

เข้าชม140ครั้ง

หลักสูตรปริญญาโทและเอก

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - มกราคม 2020

A$33,600.00 (756,323 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

C09056v1 Bachelor of Design (Honours) in Animation

เข้าชม14ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 22 กรกฎาคม 2019

A$36,260.00 (816,198 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

C10167v3 Bachelor of Medical Science Bachelor of Arts in International Studies

เข้าชม2ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 5 ปี

เริ่มเรียน - 22 กรกฎาคม 2019

A$37,650.00 (847,486 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

C10273v2 Bachelor of Design in Animation

เข้าชม11ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ มีนาคม 2019

A$36,260.00 (816,198 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

C10274v2 Bachelor of Design in Animation Bachelor of Arts in International Studies

เข้าชม8ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 5 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ มีนาคม 2019

A$36,260.00 (816,198 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

C10356v2 Bachelor of Design in Animation Bachelor of Creative Intelligence and Innovation

เข้าชม7ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ มีนาคม 2019

A$36,260.00 (816,198 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

C10388v1 Bachelor of Forensic Science Bachelor of Arts in International Studies

เข้าชม3ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 5 ปี

เริ่มเรียน - 22 กรกฎาคม 2019

A$37,650.00 (847,486 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

UTS ลงทุน 1.3 พันล้านดอลลาร์ออสเตรเลียเพื่อสร้างวิทยาเขตอันทันสมัยใจกลางย่านธุรกิจของ Sydney

  • ตั้งอยู่ใจกลาง Sydney
  • มหาวิทยาลัยอายุน้อยอันดับ 1 ของออสเตรเลีย
  • เสนอทุนการศึกษา 30 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย
  • มีหน่วยรักษาความปลอดภัยคอยตรวจตราตลอด 24 ชั่วโมง