มี 8 หลักสูตรการออกแบบที่ไม่ใช่ทางอุตสาหกรรมระดับจากUniversity of Technology Sydney - UTS

australia

18635

144

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 196

C03012v4 Master of Design (Research)

เข้าชม37ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 1 กรกฎาคม 2019

A$29,080.00 (622,629 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

C04222v1 Master of Interaction Design

เข้าชม36ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1.5 ปี

เริ่มเรียน - 22 กรกฎาคม 2019

A$41,510.00 (888,766 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

C04234v1 Master of Interaction Design (Extension)

เข้าชม7ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 22 กรกฎาคม 2019

A$41,510.00 (888,766 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

C04243v3 Master of Design

เข้าชม30ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1.5 ปี

เริ่มเรียน - 22 กรกฎาคม 2019

A$36,260.00 (776,359 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

C10265v4 Bachelor of Design in Photography

เข้าชม36ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 9 มีนาคม 2020

A$38,060.00 (814,899 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

C10266v4 Bachelor of Design in Photography Bachelor of Arts in International Studies

เข้าชม14ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 5 ปี

เริ่มเรียน - 9 มีนาคม 2020

A$38,060.00 (814,899 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

C10274v2 Bachelor of Design in Animation Bachelor of Arts in International Studies

เข้าชม8ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 5 ปี

เริ่มเรียน - 9 มีนาคม 2020

A$38,060.00 (814,899 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

C10356v2 Bachelor of Design in Animation Bachelor of Creative Intelligence and Innovation

เข้าชม7ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 9 มีนาคม 2020

A$38,060.00 (814,899 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

UTS ลงทุน 1.3 พันล้านดอลลาร์ออสเตรเลียเพื่อสร้างวิทยาเขตอันทันสมัยใจกลางย่านธุรกิจของ Sydney

  • ตั้งอยู่ใจกลาง Sydney
  • มหาวิทยาลัยอายุน้อยอันดับ 1 ของออสเตรเลีย
  • เสนอทุนการศึกษา 30 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย
  • มีหน่วยรักษาความปลอดภัยคอยตรวจตราตลอด 24 ชั่วโมง