มี 8 หลักสูตรการเมืองระดับจากUniversity of Technology Sydney - UTS

australia

11875

82

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 194

Bachelor of Communication (Social and Political Sciences) Bachelor of Creative Intelligence and I ...

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ มีนาคม 2021

A$35,280.00 (707,706 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Communication (Social and Political Sciences) Bachelor of Laws

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 5 ปี

เริ่มเรียน - 27 กรกฎาคม 2020

A$44,470.00 (892,055 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Graduate Certificate in Local Government Leadership

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 0.5 ปี

เริ่มเรียน - 27 กรกฎาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Graduate Diploma in Applied Policy

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 27 กรกฎาคม 2020

A$34,350.00 (689,051 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Graduate Diploma in Local Government Management

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 27 กรกฎาคม 2020

A$24,560.00 (492,666 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Local Government

เข้าชม6ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1.5 ปี

เริ่มเรียน - 27 กรกฎาคม 2020

A$24,560.00 (492,666 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Communication (Social and Political Sciences)

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 27 กรกฎาคม 2020

A$35,280.00 (707,706 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Communication (Social and Political Sciences) Bachelor of Arts in International Studies

เข้าชม9ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 5 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ มีนาคม 2021

A$35,280.00 (707,706 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

UTS ลงทุน 1.3 พันล้านดอลลาร์ออสเตรเลียเพื่อสร้างวิทยาเขตอันทันสมัยใจกลางย่านธุรกิจของ Sydney

  • ตั้งอยู่ใจกลาง Sydney
  • มหาวิทยาลัยอายุน้อยอันดับ 1 ของออสเตรเลีย
  • เสนอทุนการศึกษา 30 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย
  • มีหน่วยรักษาความปลอดภัยคอยตรวจตราตลอด 24 ชั่วโมง