มี 13 หลักสูตรกฎหมายศึกษาระดับจากUniversity of the Sunshine Coast

australia

362

1

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 601

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

ฟรี

คู่มือเรียนต่อออสเตรเลีย!

สนใจเรียนต่อออสเตรเลีย? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

Bachelor of Criminology and Justice

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 24 กุมภาพันธ์ 2020, 20 กรกฎาคม 2020

A$24,000.00 (502,786 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Laws

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 24 กุมภาพันธ์ 2020, 20 กรกฎาคม 2020

A$24,000.00 (502,786 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Laws (Graduate Entry)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

A$24,000.00 (502,786 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Laws / Bachelor of Arts

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 5 ปี

เริ่มเรียน - 24 กุมภาพันธ์ 2020, 20 กรกฎาคม 2020

A$24,000.00 (502,786 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Laws / Bachelor of Business

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 5 ปี

เริ่มเรียน - 24 กุมภาพันธ์ 2020, 20 กรกฎาคม 2020

A$24,000.00 (502,786 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Laws / Bachelor of Commerce (Accounting)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 5 ปี

เริ่มเรียน - 24 กุมภาพันธ์ 2020, 20 กรกฎาคม 2020

A$24,000.00 (502,786 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Laws / Bachelor of Communication (Journalism)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 5 ปี

เริ่มเรียน - 24 กุมภาพันธ์ 2020, 20 กรกฎาคม 2020

A$24,000.00 (502,786 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Laws / Bachelor of Creative Industries (Creative Writing and Publishing)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 5 ปี

เริ่มเรียน - 24 กุมภาพันธ์ 2020, 20 กรกฎาคม 2020

A$24,000.00 (502,786 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Laws / Bachelor of Criminology and Justice

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 5 ปี

เริ่มเรียน - 24 กุมภาพันธ์ 2020, 20 กรกฎาคม 2020

A$24,000.00 (502,786 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Laws / Bachelor of Environmental Management

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 5 ปี

เริ่มเรียน - 24 กุมภาพันธ์ 2020, 20 กรกฎาคม 2020

A$26,000.00 (544,684 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Laws / Bachelor of Science

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 5 ปี

เริ่มเรียน - 24 กุมภาพันธ์ 2020, 20 กรกฎาคม 2020

A$26,000.00 (544,684 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Social Work / Bachelor of Criminology and Justice

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 5 ปี

เริ่มเรียน - 24 กุมภาพันธ์ 2020, 20 กรกฎาคม 2020

A$25,000.00 (523,735 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

  • 1
  • 2
ชอบมหาวิทยาลัยนี้