มี 15 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ระดับจากWestern Sydney University

australia

5441

55

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 251

Bachelor of Engineering (Honours)

เข้าชม26ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 20 กรกฎาคม 2020

A$33,000.00 (661,970 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Engineering (Honours) / Bachelor of Business

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 5 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ มีนาคม 2021

A$33,000.00 (661,970 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Engineering Advanced (Honours)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 20 กรกฎาคม 2020

A$33,000.00 (661,970 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Engineering Science

เข้าชม9ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 20 กรกฎาคม 2020

A$33,000.00 (661,970 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Diploma in Engineering (Extended)

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 16 เดือน

เริ่มเรียน - 26 ตุลาคม 2020

A$47,540.00 (953,638 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Diploma in Engineering (Fast Track)

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 8 เดือน

เริ่มเรียน - 29 มิถุนายน 2020, 26 ตุลาคม 2020

A$27,170.00 (545,022 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Diploma in Engineering (Standard)

เข้าชม8ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 29 มิถุนายน 2020, 26 ตุลาคม 2020

A$33,960.00 (681,227 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctor of Philosophy (PhD) in Computing, Engineering, Mathematics

เข้าชม8ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - Scheduled dates throughout the year

A$25,990.00 (521,352 ฿) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctor of Philosophy (PhD) in Engineering

เข้าชม10ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - Scheduled dates throughout the year

A$29,850.00 (598,782 ฿) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctor of Philosophy (PhD) in Infrastructure Engineering

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - Scheduled dates throughout the year

A$29,850.00 (598,782 ฿) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Graduate Certificate in Engineering

เข้าชม10ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 20 กรกฎาคม 2020

A$33,280.00 (667,587 ฿) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Engineering

เข้าชม11ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 20 กรกฎาคม 2020

A$33,280.00 (667,587 ฿) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

  • 1
  • 2
ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

มหาวิทยาลัย Western Sydney ให้ความสำคัญกับหลักคุณธรรมและความเป็นเลิศทางวิชาการที่สอดคล้องกับรูปแบบการเรียนการสอนที่ยึดนักศึกษาเป็นศูนย์กลาง

  • อยู่ในอันดับสูงสุด 2% แรกของมหาวิทยาลัยทั่วโลก
  • อันดับ 1 ของเมืองซิดนีย์ในด้านความพึงพอใจของผู้จ้างงาน
  • ได้ 5 ดาวด้านสิ่งอำนวยความสะดวก, การไม่แบ่งแยกและนวัตกรรม (QS)
  • ทุนการศึกษาระยะเวลาหลายปีมูลค่าสูงสุด 50% ของค่าเล่าเรียน