มี 8 หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ระดับจากWestern Sydney University

australia

4749

48

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 251

Bachelor of Arts - Economy and Markets

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 20 กรกฎาคม 2020

A$26,240.00 (฿ 567,739) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Arts - Peace and Development Studies

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 20 กรกฎาคม 2020

A$26,240.00 (฿ 567,739) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Business (Advanced Business Leadership) - Economics

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 20 กรกฎาคม 2020

A$28,080.00 (฿ 607,550) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Business - Economics

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 20 กรกฎาคม 2020

A$28,080.00 (฿ 607,550) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Humanitarian and Development Studies

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 20 กรกฎาคม 2020

A$26,240.00 (฿ 567,739) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Graduate Certificate in Humanitarian and Development Studies

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 0.5 ปี

เริ่มเรียน - 20 กรกฎาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Graduate Diploma in Humanitarian and Development Studies

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 20 กรกฎาคม 2020

A$26,760.00 (฿ 578,990) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Humanitarian and Development Studies

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1.5 ปี

เริ่มเรียน - 20 กรกฎาคม 2020

A$26,760.00 (฿ 578,990) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

มหาวิทยาลัย Western Sydney ให้ความสำคัญกับหลักคุณธรรมและความเป็นเลิศทางวิชาการที่สอดคล้องกับรูปแบบการเรียนการสอนที่ยึดนักศึกษาเป็นศูนย์กลาง

  • อยู่ในอันดับสูงสุด 2% แรกของมหาวิทยาลัยทั่วโลก
  • อันดับ 1 ของเมืองซิดนีย์ในด้านความพึงพอใจของผู้จ้างงาน
  • ได้ 5 ดาวด้านสิ่งอำนวยความสะดวก, การไม่แบ่งแยกและนวัตกรรม (QS)
  • ทุนการศึกษาระยะเวลาหลายปีมูลค่าสูงสุด 50% ของค่าเล่าเรียน