มี 7 หลักสูตรการเมืองระดับจากWestern Sydney University

australia

5636

54

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 251

Bachelor of Humanitarian and Development Studies

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020, 20 กรกฎาคม 2020

A$26,240.00 (549,951 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Graduate Certificate in Humanitarian and Development Studies

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 0.5 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020, 20 กรกฎาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Information Governance

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 29 มิถุนายน 2020, 11 มกราคม 2021

A$33,280.00 (697,499 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Arts - History and Political Thought

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020, 20 กรกฎาคม 2020

A$26,240.00 (549,951 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Arts - Peace and Development Studies

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020, 20 กรกฎาคม 2020

A$26,240.00 (549,951 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Graduate Diploma in Humanitarian and Development Studies

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020, 20 กรกฎาคม 2020

A$26,760.00 (560,849 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Humanitarian and Development Studies

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1.5 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020, 20 กรกฎาคม 2020

A$26,760.00 (560,849 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

มหาวิทยาลัย Western Sydney ให้ความสำคัญกับหลักคุณธรรมและความเป็นเลิศทางวิชาการที่สอดคล้องกับรูปแบบการเรียนการสอนที่ยึดนักศึกษาเป็นศูนย์กลาง

  • อยู่ในอันดับสูงสุด 2% แรกของมหาวิทยาลัยทั่วโลก
  • อันดับ 1 ของเมืองซิดนีย์ในด้านความพึงพอใจของผู้จ้างงาน
  • ได้ 5 ดาวด้านสิ่งอำนวยความสะดวก, การไม่แบ่งแยกและนวัตกรรม (QS)
  • ทุนการศึกษาระยะเวลาหลายปีมูลค่าสูงสุด 50% ของค่าเล่าเรียน